Alophán Alumogel
Kód zboží: MIN_210001
Modifikátor variant cen
Cena 1500,00 Kč

Modrá štola, Zlaté Hory, CZ


Velmi bohatý kvalitní vzorek sytě modrého alophánu var. alumogelu na limonitovém matrixu. Vzorek pochází z nadložních  připovrchových dobývek nad Modrou štolou. Revír Zlaté Hory v Hrubém Jeseníku. Velikost vzorku: 80x40x30 mm.