Zlaté Hory

V loňském roce jsme navštívily několikrát lokalitu Zlaté Hory ...

Ústí Poštovní štoly

Lokalitu Zlaté Hory jsem poprvé navštívil v roce 1990. Exkurze jsme pořádali na povrchové i podzemní výskyty minerálů. Některá místa jsou dnes již rekultivována (halda a štola Mír), jiná sběrateli plně vytěžená (Zlatá haldička), ale i tak je zde stále co sbírat.

Asi nejvíce zajímavých nalezů poskytla halda u Poštovní štoly, kde se i dnes stále daří při vynaložení dostatečné námahy nalézt vzorky sekundáních minerálů. (dundasit, linarit, alumogel, hemimorfit,aj.)Upozornění pro sběratele:
Je nutno požádat o povolení pro vstup do areálu RD Zlaté Hory, ostraha řeší vniknutí do arealu přivoláním Policie ČR .


Vzorky linaritu,alumogelu a dundasitu


Alumogel na limonitu

V okolí je mnoho montanistických zajímavostí z dob středověké těžby, ale i z dob nedávných. Například propadlina komory B212 na ložisku Zlaté Hory-Jih, která je opravdu impozantním důlním dílem vzniklé činností horníků v nedávné minulosti.Tato komora měla skončit jako skládka inertního a komunálního odpadu, ale naštěstí se záměr z 90. let minulého století nepodařilo zrealizoval v plném rozsahu.