Causa: Pyromorfit... I v mineralogii rozhodují konexe..

Níže uvedená zpráva reaguje na nález pyromorfitu popsáného v článku : https://www.mineralshop.cz/blog-mineralshop/lokality/1145-nove-nalezy-z-rozne.html  Co se dělo-nedělo dál je pod nálezovou zprávou. Zpráva byla připravena k publikování 1. polovině roku 2020. Nález pyromorfitu v obci Rožná Karel Malý1,  Jaroslav Havlíček2, JAN VLK3 1,2 Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, CZ – 586 01 Jihlava, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít...

Pokračovat ve čtení

Pyrop

  Pyrop se vyskytuje nejčastěji v magmatických a metamorfovaných horninách, méně častý je jeho výskyt  v pegmatitech. Naopak častější výskyt pyropů v rozsypech. Pyrop je typickým granátem „granátických peridotitů“ i jejich metamorfovaných ekvivalentů. Bývá obsažen také v pyroxenitech. Zvláště charakteristický je pro kimberlity, takže je průvodcem diamantu na primárních i aluviálních ložiskách. V peridotitech, pyroxenitech a kimberlitech obsahuje obvykle cca 70 % pyropové složky. Pyrop se vyskytuje...

Pokračovat ve čtení

Nález štípané industrie z jeskyně Hvozdecká hora

Geologická charakteristika: Geomorfologické podzemní krasové formy ve vápencích a travertinech v paleozoiku Drahanské vrchoviny. Území je zdrojem četných paleontologických nálezů. Bradlo devonských vápenců vyčnívá z okolního území, které je tvořeno nadložními kulmskými břidlicemi a drobami. Jedná se o rozsáhlé území typicky vyvinutého krasu, ve kterém se vyskytují ponory, závrty, škrapy, skalní brána, propast i rozsáhlá jeskynní soustava. Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb,...

Pokračovat ve čtení

Krater Ries .... Suevit

 Exkurze do míst , odkud k nám přiletěli vltavíny...                                                                                       Hrad Harburg Poloha lomů Aumühle a Seelbronn vzhledem k vnitřnímu prstenci a "tektonickému" okraji kráteru Ries. Lom Otting je zobrazen pro srovnání s...

Pokračovat ve čtení

Rhodochrozit von Kapnikbanya

CAVNIC Cavnic (místně též Capnic, maďarsky Kapnikbánya, německy Kapnik)   Hornické městečko Cavnic ležící v údolí stejnojmenné řeky. Cavnic se nachází v  kraji Maramureš, v úzkém údolí na úpatí hor Gutai (1445 m n. m.) a Mogosa (1249m n. m.), má celkovou rozlohu 4717 ha a žije v něm asi 5,2 tisíce obyvatel. Rozkládá se v délce asi 11 km a maximálním výškovým rozdílem 500 m (550 m n. m. u Flotatie - 1050 m n. m. v okrese Roata) v údolí, které jej protíná od východu k západu a představuje poslední větev...

Pokračovat ve čtení

Bohuslavit z Horního Města

BOHUSLAVIT - IMA No. 2018-074a V současnosti (květen/2023) je popsáno z území České republiky 1382 minerálních fází z toho 154 typových minerálů a dva minerály z prvopisu. Jedním z nových minerálů popsaných na Moravě, konkrétně na lokalitě Horní Město je - Bohuslavit   Fe3+ 4 (PO4)3(SO4)(OH)(H2O)10nH2O (Hydratovaný bazický sulfofosfát železnatý) vzniklý při alteraci sulfidů a jejich reakci s železem. Typové lokality:  Důl Buca della Vena, Stazzema, Apuánské Alpy,...

Pokračovat ve čtení

ČELECHOVICE...Devon

    Vývoj geologického poznání vybrané lokality Historii výzkumů čelechovického devonu shrnula Jašková (1986, 1988). Údaje o starších výzkumech terciéru v prostoru Kosíře jsou v článku Ficnera (1961). Středem pozornosti se Čelechovice staly zejména díky zkamenělinám, které přinášeli dělníci při těžbě vápence, a tyto byly neobyčejně zachovalé. První zkameněliny byly nalezeny v černém vápenci u Kaple v roce 1839. První významnou osobností, která lokalitu navštívila v letech 1840 – 1842, byl profesor mineralogie...

Pokračovat ve čtení

Ametyst z Bochovice

Hradbový Ametyst z Bochovic Lokality v ČR Ametysty jsou známy na křemenných žilách u Ciboušova u Klášterce nad Ohří, Pentler, Údolíčka a Horní Halže v Krušných Horách nebo u Bochovic, Kojatína a Hostákova na západní Moravě, v okolí Tišnova (vrch Květnice). V oblasti Vysočiny - okolí obcí Nové Veselí, Budeč nebo Česká Mez a Sázava. V jižních Čechách najdeme oblast, která je typická výskyty krystalických ametystů a zonálních ametystů, které tvoří žilky v obecném křemenu. Oblast můžeme vymezit...

Pokračovat ve čtení

Fantomový křišťál z Korálovek

Tato lokalita bezesporu patří k těm nejznámějším mezi sběrateli křemenu a nejen mezi nimi. Už od útlého věku kdy jsem vyrážel na mineralogické výpravy do oblasti Jesenicka, jsem neopomněl tuto lokalitu navštěvovat. Lokalita trpí dlouhodobě silnou až nadměrnou činností sběratelů, kteří zde kromě povrchové prospekce, zde provádí i práce velkého rozsahu, čímž lokalita silně trpí. V období Covidu zde proběhla prospekční akce, která dosáhla i neexploatované části lokalitya a poskytla velice zajímavé vzorky...

Pokračovat ve čtení

Opály a Eklogity z Níhova

  Významný výskyt smaragdově zeleného opálů u Níhova, vázaných na reziduum serpentinitu v oblasti gföhlských ortorul je popisují Mrázek a Rejl (2010). Opál se zde vyskytuje ve formě náteků a hroznovitých a ledvinitých agregátů, některé vzorky připomínají strusku.  Tato lokalita je známa od počátku 20. století, první zmínka v literatuře je z roku 1903. Bohužel v současnosti jsou možnosti nálezů kvalitní opálové suroviny omezené. Ale nemusíte propadat trudomyslnosti na lokalitě kromě opálů...

Pokračovat ve čtení