Ölschiefergrube Messel

Messel     V městečko Messel se nachází v centrální části Německa, cca 12 km severovýchodně od Darmstadtu, asi 20 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem.       V roce 1875 došlo k odklizu nadložních vrstev pro účely těžby hnědého uhlí. Při těchto hornických pracích docházelo k nálezům první fosilií.   Původní teorie vzniku této výjimečné lokality předpokládala, že asi před 50 miliony let, došlo na místě geologického zlomu v údolí Rýna k tektonickému poklesu za...

Pokračovat ve čtení

ŽELEZITÉ KŘEMENY - Železáky

Úvod Spodnoordovická ložiska železných rud jsou provázena výskyty železitých křemenů nápadného pestrého zbarvení, rozmanitých textur a struktur (Liebus 1913; Slavíková, Slavík 1919; Tuček 1958; Petránek 1981). Od druhé poloviny 20. století jsou tyto křemeny vyhledávány zejména sběrateli minerálů (bývají nazývány „železáky“ nebo „železňáky“) a jejichž krása vynikne zejména po rozřezání a naleštění. Kromě sběratelského zájmu jsou železité křemeny využívány v zhotovování šperků, ozdobných nebo dekoračních předmětů...

Pokračovat ve čtení

Jeskyně Výpustek

Jeskynní systém Výpustek najdeme asi 10 km severovýchodně od Brna u obce Křtiny v Moravském krasu. Jeskyně má dvě výškové úrovně. Ta vrchní hostila člověka samozřejmě častěji. To ale té spodní neubírá na zajímavosti, neboť jí protéká Křtinský potok. O tom, že se zde jeskyně nachází, věděli samozřejmě lidé odpradávna. Až v moderní době jsme však schopni zrekonstruovat její historii. Stejně jako mnohé jiné jeskyně totiž nejde jen o přírodní úkaz, nýbrž o prostor, který měl a má...

Pokračovat ve čtení

Protocallianassa z Benátek

Lokalizace Obec Benátky leží 1 km jižně od Litomyšle. Na začátku obce po levé straně u hlavní silnice vedoucí od Litomyšle se nachází lom. Jedná se o činný lom v obci, který provozuje firma PROFISTAV Litomyšl, a.s.  V lomu se těží svrchnokřídové pískovce s hojným výskytem klepet desetinožců Protocallianassa sp. a Mesostylus sp., GPS souřadnice lomu: 49°51'26.771"N; 16°19'40.572"E;                                    ...

Pokračovat ve čtení

Lažánky - Maršov

Dolování v Lažánkách a Maršově Na území situovaném přibližně mezi Velkou Bíteší a Veverskou Bítýškou, podél toku Bílého potoka (Bítýšky), leží oblast historického dolování, kde se pravděpodobně již od 13. století až do 20. století dobývaly rudy. Zájmová oblast této studie zahrnuje převážně katastry obcí Maršov, Javůrek, Lesní Hluboké a Radoškov, o ostatních (Domašov, Lažánky, 3 Přibyslavice, Rudka, Svatoslav a Zálesná Zhoř), kde stopy po dolování v současnosti prakticky zanikly, se pouze stručně zmiňujeme v historické...

Pokračovat ve čtení

Fluorit a Fluor- turmaliny z Nedvědice

Petrologie Leukokratní ortorula v Nedvědici tvoří podlouhlé těleso o tloušťce asi 100 m a délce až 1 km, uzavřené slídovými břidlicemi. Foliace rul je kontinuální a paralelní s foliací hostitelských hornin. Protolitem nedvědické ortoruly je vysoce frakciovaný, leukokratní, peraluminózní granit. Je ochuzen o Sr, Zr, Cr a REE, ale obohacen o Rb, B, Ga (Novák et al. 1998) a zvýšený obsah F s uváděným obsahem 0,52 až 0,69 % hmot. (Němec 1979). Tyto leukokratní, středně zrnité muskovitové až muskovit>biotitové ortoruly,...

Pokračovat ve čtení

Hlinecké paleozoikum

   Pohled na lokalitu Mrákotín II Obr.1 Schéma geologické situace v okolí Hlinska Hlinecké Paleozoikum Úvod Hlinecké paleozoikum a proterozoikum, dříve nazývané hlinecká nebo hlinská zóna (VACHTL 1962, SVOBODA et al. 1964, MÍSAŘ et al. 1983), případně hlinecký nebo hlinecko-skutečský ostrov, tvoří zónu směru SSV-JJZ mezi Skutčí, Hlinskem a Křížovou. Je to soubor převážně epizonálně a kontaktně metamorfovaných vulkanosedimentárních a sedimentárních souvrství. Zóna je tektonicky vklíněna mezi spodnopaleozoický...

Pokračovat ve čtení

Heřmanice. Termicky aktivní odval...

Úvod a historie dobývání  Báňsko - hornické práce v oblasti probíhali už od roku 1838 v rajonu Hrušovského dolu (v těžbě 1844–1876) v podobě kutacích jam, které založilo Arcibiskupství Olomouc prostřednictvím ředitelství Rudolfovy hutě. Od roku 1840 ji mělo v nájmu Vítkovické těžířstvo. Bylo zde vyhloubeno mnoho mělkých kutacích jam (tzv. šurfů)  např. jámy č. 15, 16, 17, 20, 21 a 22. V této oblasti se angažovalo i Kamenouhelné těžířstvo bratří Kleinů (železárna Sobotín, Hütte Klein – Zöptau), které...

Pokračovat ve čtení

Lom Streuberg bei Bergen

 Geografická poloha lokality  Ložisko Bergen-Streuberg se nachází jihozápadně od města Bergen, cca 6 km západně od města Falkenstein a je dostupné po silnici B 169 Plauen - Auerbach. Krajina mezi údolím Trieb a okolním pohořím je mírně členité s  výškovým rozdílem cca 130 m (420 m n. m. až 550 m n. m.). Prostor dobývacího prostoru dolu Bergen pokrýval přibližně 2 km². V místní krajině převažovalo využití lesnické, ale částečně byl prostor využit i k zemědělskému využití.      ...

Pokračovat ve čtení

Gowganda... Kanadské Ag.

  První písemnou zmínku o stříbře v oblasti Cobaltu přinesl Jacques Cartier. Při jeho druhé plavbě (1535-1536) mu indiáni popsali, že v "království Saguenay" se nachází stříbrný kov nepodobný kovu, z něhož byl jeho stříbrný řetízek. Toto místo leželo směrem na sever, proti proudu velké řeky (Ottawy) podél pohoří Laurentian Mountains. Ačkoli zlato a stříbro první objevitele živě zajímalo, Cartier se na cestu nikdy nevydal." [Grice 1989]. Ag-rudy byly objeveny až v roce 1903 při stavbě železnic Timiskaming...

Pokračovat ve čtení

Pyromorfit ze Soukenné

Úvod Ložisko Pb – Zn rud Nová Ves u Rýmařova je zajímavou mineralogickou lokalitou. Kromě obecných sulfidů a křemen - karbonátové jaloviny je známé bohatou asociací minerálů gossanu (SEKANINA 1951, BERNARD 2000). V okolí Nové Vsi byly patrně od 13. století těženy stříbrné rudy, avšak nejstarší písemné údaje pocházejí z konce 17. století (z let 1690 a 1695). Pb – Zn rudy se naposledy těžily v letech 1954–1959 (NOVÁK a ŠTĚPÁN 1983). Ložiskové území se nachází na jv. svahu hory Soukenná (1022 m n. m.) na k. ú. obce...

Pokračovat ve čtení