Li - pegmatit Dolní Rožínka

   Pohled na jámový lom v Dolní Rožínce   Žíla Li-pegmatitu leží okolo 300m ZSZ od obecního úřadu v Dolní Rožínce. V blízkosti pegmatitu se nachází zatopený jámový lom v dolomitických mramorech. Těleso pegmatitu bylo poprvé popsáno Novákem a Mazuchem (1987) na základě vzorků pegmatitu nalezených na okraji lesa v malých agrohaldičkách. Stavbu pegmatitu a jeho minerálních asociací popsali Novotný a Mazuch (1999).      Těleso pegmatitu je strmě ukloněné mezi 70-86°...

Pokračovat ve čtení

Rudní revír Staré Ransko

GEOLOGIE STARORANSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU         Staroranský bazický masiv vznikl v oblasti křížení hlubinného přibyslavského zlomu SSV-JJZ se zlomy směru SZ-JV. Tvar ložiska  se podobá konickému kuželu. Hloubkový dosah ložiska je minimálně 4-5 km. Ložisko se rozkládá se na ploše cca 10 km2. Jeho přibližné stáří bylo určeno na období mezi 600-450 mil. let, tzn. mladší prekambrium. Jde o intruzi hlubinnou, která byla v průběhu mladších geologických útvarů odkryta erozními procesy...

Pokračovat ve čtení

Opál z Rožné

  V katastru obcí Rožná a Zlatkov a  bylo dobýváno několik opálových výskytů, nejvýznamnější se nalézá cca 650m SSV od benzínové stanice v Rožné a 1000m ZJZ od kaple v Zlatkově. Občasná těžba tohoto opálového výskytu sahá již do 1. poloviny 19.století. 

Pokračovat ve čtení