Zlato z Hodruše

Úvod Epitermální Au mineralizace byla na dole Rozália v Hodruši-Hámroch objevena při povrchovém vrtném průzkumu koncem 80. let 20. století a její těžba započala  v  roce 1992 a probíhá do současnosti (Maťo et al. 1996; Kaňa et al. 2011). Zlato se na ložisku vyskytuje převážné v mikroskopické formě a v různých paragenetických asociacích, nejčastější spolu s pyritem, sfaleritem, galenitem a chalkopyritem (Maťo et al. 1996; Jeleň et al. 1999; Kubač et al. 2014b). Relativně častý je i výskyt makroskopického...

Pokračovat ve čtení

Causa: Pyromorfit... I v mineralogii rozhodují konexe..

Níže uvedená zpráva reaguje na nález pyromorfitu popsáného v článku : https://www.mineralshop.cz/blog-mineralshop/lokality/1145-nove-nalezy-z-rozne.html  Co se dělo-nedělo dál je pod nálezovou zprávou. Zpráva byla připravena k publikování 1. polovině roku 2020. Nález pyromorfitu v obci Rožná Karel Malý1,  Jaroslav Havlíček2, JAN VLK3 1,2 Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, CZ – 586 01 Jihlava, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít...

Pokračovat ve čtení

František Drtikol

František Drtikol, fotograf příbramského podzemí Světoznámý a uznávaný fotograf František Drtikol se narodil 3. 3. 1883 v Příbrami jako nejmladší ze tří dětí do rodiny Františka Drtikola, majitele obchodu se smíšeným zbožím, a jeho ženy Marie, rozené Opplové. Ze vzpomínek lidí z jeho okolí byl již malý František v dětství samotářský, odlišoval se od svých vrstevníků a již tehdy si zřejmě vytvářel ve svých představách svůj vlastní imaginární svět. Po obecné škole nastoupil na zdejší reálné gymnázium, kde nedocházelo...

Pokračovat ve čtení

Pyrop

  Pyrop se vyskytuje nejčastěji v magmatických a metamorfovaných horninách, méně častý je jeho výskyt  v pegmatitech. Naopak častější výskyt pyropů v rozsypech. Pyrop je typickým granátem „granátických peridotitů“ i jejich metamorfovaných ekvivalentů. Bývá obsažen také v pyroxenitech. Zvláště charakteristický je pro kimberlity, takže je průvodcem diamantu na primárních i aluviálních ložiskách. V peridotitech, pyroxenitech a kimberlitech obsahuje obvykle cca 70 % pyropové složky. Pyrop se vyskytuje...

Pokračovat ve čtení

Nález štípané industrie z jeskyně Hvozdecká hora

Geologická charakteristika: Geomorfologické podzemní krasové formy ve vápencích a travertinech v paleozoiku Drahanské vrchoviny. Území je zdrojem četných paleontologických nálezů. Bradlo devonských vápenců vyčnívá z okolního území, které je tvořeno nadložními kulmskými břidlicemi a drobami. Jedná se o rozsáhlé území typicky vyvinutého krasu, ve kterém se vyskytují ponory, závrty, škrapy, skalní brána, propast i rozsáhlá jeskynní soustava. Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb,...

Pokračovat ve čtení

Krater Ries .... Suevit

 Exkurze do míst , odkud k nám přiletěli vltavíny...                                                                                       Hrad Harburg Poloha lomů Aumühle a Seelbronn vzhledem k vnitřnímu prstenci a "tektonickému" okraji kráteru Ries. Lom Otting je zobrazen pro srovnání s...

Pokračovat ve čtení

Rhodochrozit von Kapnikbanya

CAVNIC Cavnic (místně též Capnic, maďarsky Kapnikbánya, německy Kapnik)   Hornické městečko Cavnic ležící v údolí stejnojmenné řeky. Cavnic se nachází v  kraji Maramureš, v úzkém údolí na úpatí hor Gutai (1445 m n. m.) a Mogosa (1249m n. m.), má celkovou rozlohu 4717 ha a žije v něm asi 5,2 tisíce obyvatel. Rozkládá se v délce asi 11 km a maximálním výškovým rozdílem 500 m (550 m n. m. u Flotatie - 1050 m n. m. v okrese Roata) v údolí, které jej protíná od východu k západu a představuje poslední větev...

Pokračovat ve čtení

Bohuslavit z Horního Města

BOHUSLAVIT - IMA No. 2018-074a V současnosti (květen/2023) je popsáno z území České republiky 1382 minerálních fází z toho 154 typových minerálů a dva minerály z prvopisu. Jedním z nových minerálů popsaných na Moravě, konkrétně na lokalitě Horní Město je - Bohuslavit   Fe3+ 4 (PO4)3(SO4)(OH)(H2O)10nH2O (Hydratovaný bazický sulfofosfát železnatý) vzniklý při alteraci sulfidů a jejich reakci s železem. Typové lokality:  Důl Buca della Vena, Stazzema, Apuánské Alpy,...

Pokračovat ve čtení

ČELECHOVICE...Devon

    Vývoj geologického poznání vybrané lokality Historii výzkumů čelechovického devonu shrnula Jašková (1986, 1988). Údaje o starších výzkumech terciéru v prostoru Kosíře jsou v článku Ficnera (1961). Středem pozornosti se Čelechovice staly zejména díky zkamenělinám, které přinášeli dělníci při těžbě vápence, a tyto byly neobyčejně zachovalé. První zkameněliny byly nalezeny v černém vápenci u Kaple v roce 1839. První významnou osobností, která lokalitu navštívila v letech 1840 – 1842, byl profesor mineralogie...

Pokračovat ve čtení

Blue Lizard Mine... Extra U-mineralizace

Utah                                                                                                                                                    ...

Pokračovat ve čtení

Ametyst z Bochovice

Hradbový Ametyst z Bochovic Lokality v ČR Ametysty jsou známy na křemenných žilách u Ciboušova u Klášterce nad Ohří, Pentler, Údolíčka a Horní Halže v Krušných Horách nebo u Bochovic, Kojatína a Hostákova na západní Moravě, v okolí Tišnova (vrch Květnice). V oblasti Vysočiny - okolí obcí Nové Veselí, Budeč nebo Česká Mez a Sázava. V jižních Čechách najdeme oblast, která je typická výskyty krystalických ametystů a zonálních ametystů, které tvoří žilky v obecném křemenu. Oblast můžeme vymezit...

Pokračovat ve čtení