František Drtikol

František Drtikol, fotograf příbramského podzemí

Světoznámý a uznávaný fotograf František Drtikol se narodil 3. 3. 1883 v Příbrami jako nejmladší ze tří dětí do rodiny Františka Drtikola, majitele obchodu se smíšeným zbožím, a jeho ženy Marie, rozené Opplové. Ze vzpomínek lidí z jeho okolí byl již malý František v dětství samotářský, odlišoval se od svých vrstevníků a již tehdy si zřejmě vytvářel ve svých představách svůj vlastní imaginární svět. Po obecné škole nastoupil na zdejší reálné gymnázium, kde nedocházelo k porozumění jak vrstevníky, tak s profesory. Jak později vzpomíná „Učil jsem se dost mizerně, ne proto, že jsem měl špatnou hlavu, ale proto, že jsem radši maloval a četl knihy“. Přesto musíme dodat, že i z oblíbeného kreslení míval pouze hodnocení: dobře. Nevalný prospěch: několik dostatečných a později nedostatečných (latina a němčina) byl příčinou, že ve čtvrtém ročníku školu opustil. Následovalo rozhodování, kam dál. Mladý Drtikol by byl rád malířem a přál si studovat na pražské Akademii výtvarných umění, což jeho otec, také vzhledem k synovu hodnocení na gymnáziu odmítl. Ovšem vybral mu dle svého názoru podobné, ale vhodnější a serióznější povolání, nechal jej vyučit fotografem a tak v roce 1898 nastoupil do učení u prosperujícího příbramského fotografa Antonína Mattase. Zde si osvojil základy fotografického řemesla, ale, jak vzpomíná „vlastního fotografování tam bylo málo“. Již v této době sledoval prostřednictvím prestižního časopisu Das atelier des Photographen novinky v technické oblasti i formující se umělecké směry. Časopis měl předplacený majitel ateliéru a dával do něj nahlédnout i svým učňům. V tomto časopise objevil mladý Drtikol také inzerát o zřízení odborného studia na Lehr- und Versuchsandalt für Photographie zu München (Učebním a výzkumném ústavu pro fotografování v Mnichově, dnešní Staatliche Fachakademie für Fotodesign). V tomto dalším vzdělávání jej podpořil i jeho otec a tak na podzim roku 1901 začíná studovat v Mnichově. Sám Drtikol později píše: Byla to dobrá škola, kde se vyučovala nejen fotografie, ale také malířství, kreslení, chemie, fyzika a optika.“ Zde se seznámil mimo jiné s dílem Rembrandta a jeho šerosvitem, který na něho silně zapůsobil. O nadání Drtikola svědčí i skutečnost, že na absolventské výstavě získal 1. cenu. Po ukončení studií vystřídal několik ateliérů a v roce 1904 nastoupil vojenskou službu k 102. pěšímu pluku v Benešově. Po jejím ukončení se vrací do Příbrami, kde si roku 1907 otevírá v zahradě rodného domu vlastní ateliér. Aby se jeho ateliér v Příbrami uchytil, musel se věnovat také portrétní fotografii. Mimo jeho ateliér vznikaly krajiny s důrazem na světelnou atmosféru, motivy hledal také mezi haldami a hornickými domky. Samozřejmě měl také zájem sfárat pod zem a tam vytvořit snímky zachycující atmosféru prostředí, ale i dokument tehdejší práce mnoha tehdejších obyvatel Příbrami a okolí. Po získání povolení se mu toto přání vyplnilo a mohl sfárat pod zem, kde vytvořil, především v dolech Marie a Vojtěch v 1000 metrové hloubce, v letech 1908 – 1909 poměrně rozsáhlou sérii snímků. Některé z nich byly vydány také na pohlednicích. Ovšem mimořádný talent a cit nejdou ruku v ruce s úspěchem v podnikání. Drtikol zřejmě nehodlal přežívat jen prostřednictvím tuctových ateliérových zakázek a vzhledem k finančním obtížím František Drtikol v roce 1909 ukončil své podnikání v Příbrami. Provozovnu ještě téhož roku zakoupil a nově přestavěl fotograf Václav Petřík. František Drtikol se přesunul do Prahy, kde měl možnost projevit naplno své umění v hledání symbiózy prostoru, světla a ženského těla, ale také v uměleckém a psychologickém přístupu k portrétní fotografii. Poté, co dosáhl světového uznání ve fotografii, zaměřil se na překlady knih východních filozofií, s nimiž se duševně sblížil. Ke konci života žil v ústraní a po svém odchodu ze světa 16. 1. 1961 byl na své přání vyslovené v závěti pohřben v Příbrami mezi maminkou a tatínkem.

drtikol pozdrav z pribramskych dolu2

dr 001dr 002

Ústupkové dobývání pod 30.patrem ( cca 1910)

dr 004

Strojní vrtání při výstupkovém dobývání

dr 005

Zdění opěrné zdi pro základkové hospodářství

dr 006

Ruční vrtání

dr 007

Capování komína 

dr 008

Gracování na čelbě

dr 009

Usazování stropnice na výstupku

Literatura:

FUNK, Karel. Mystik a učitel František Drtikol, Praha 1993.

BIRGUS, Vladimír. Fotograf František Drtikol, Praha 1994.

TRANTINA, Václav. František Drtikol, fotograf příbramského podzemí, T10, Sborník HPVT 2013.

VELFL, Josef. Památky Příbrami v obrazech, Příbram 2008.