• Blog
  • Minerály a nerosty

Honduraský černý opál

                                                        (upraveno podle www.opalauctions.com)  Koloniání těžba opálu v Hondurasu, byla s určitostí známa už na počátku 19. století, není vyloučena těžba menšího rozsahu ještě před tímto datem. A přesto se první písemný popis opálových dolů objevil až v roku 1843. Přibližně okolo roku 1853, tedy o 10 let později už záznamy...

Pokračovat ve čtení

Uranová mineralizace na ložisku Rožná

Základní geologická charakteristika ložiska Rožná Rudní pole Rožná – Olší leží v severovýchodní části strážeckého moldanubika, blízko styku se svrateckým krystalinikem. Rudní pole je omezeno na severu křídelskou dislokací, na východě výběžkem svrateckého krystalinika, z jihu je vymezeno bítešským zlomem a na západě je hranice přisuzována do míst tíhové elevace severozápadního směru mezi obcemi Bobrová, Moravec a Vlkov (Arapov et al. 1984). V rudním poli se kromě ložiska Rožná nachází další dvě již vytěžená ložiska:...

Pokračovat ve čtení

UV Sfalerit ze Zlatých Hor

UV Sfalerit z ložiska Zlaté Hory - Východ Trocha úvodní historie Již na přelomu let 1994 - 1995 jsem při kontrole minerálů z tzv. bornitového fleku na ložisku Zlaté Hory – Východ zjistil, že vykazují pod UV - lampou velmi výraznou oranžovou luminiscenci. S kterou si většina odborníků nevěděla rady. V případě vzorků ze zlatohorského rudního revíru jde o jev zcela mimořádný a byly pokusy ho vysvětlit přítomností minerálů z různých tříd mineralogického systému, včetně minerálů, které dosud nebyly na zlatohorských...

Pokračovat ve čtení

Sulfáty

Sulfátová mineralizace 12. patro KHB Rožná

Sekundární mineralizace na ložisku Rožná Na uranovém ložisku Rožná nacházíme tři hlavní typy sekundárních minerálů; jarositové minerály, minerály uranu a snadno rozpustné sulfáty (Kříbek et al., 2005).Tvorbě sekundárních minerálů předchází zvětrávání markazitu a pyritu. V místě výskytu těchto minerálů se na stěně ložiska vyskytují rezavé povlaky, obsahující hlavně S, Fe a Al a v malém množství i U a Mg. Tvoří je pravděpodobně gely amorfních hydroxo-sulfátů Fe3+ a Al3+ s uranem a hořčíkem, a tvoří zárodečnou hmotu...

Pokračovat ve čtení

Současné perspektivy sběru Se mineralizace na ložisku Rožná

Situace ložiska  : Ložisko Rožná se nachází na sv. okraji strážeckého moldanubika, v rudním poli Rožná – Olší. Rudní pole je ohraničeno křídelskou dislokací na severu, jižním výběžkem svrateckého krystalinika na východě a bítešským zlomem na jihu. Západní hranice je kladena do míst tíhové elevace severozápadního směru mezi obcemi Bobrová, Moravec a Vlkov. V rudním poli se nachází ložisko Rožná a vytěžená ložiska Olší a Slavkovice – Petrovice. Okolními horninami ložiska Rožná jsou převážně biotitické a amfibol-biotitické...

Pokračovat ve čtení

Zirkon z alkalického masívu Peixe

  GEOLOGIE Alkalický masív Peixe se nachází, v brazilském státě Tocantins. Poprvé byl masív popsán Barbosa et al. (1969) a později vymapován Martins (1981) a Lemos (1983). Alkalický masív Peixe je protáhlé plutonické těleso, prorážející průvodní horniny (meta-sedimentární xenolity byly nalezeny i uvnitř masívu). Velikost tělesa je přibližně 30km x 7 km a jeho hlavní osa je orientovaná Sever - Jih .                              ...

Pokračovat ve čtení

Pektolit var. Larimar

Pektolit var. Larimar Modrý pektolit z Dominikánské republiky známý pod obchodním názvem Larimar (Woodruff a Fritsch, 1987). Larimar je hornina složená převážně z pektolitu, kyselého silikátového hydrátu vápníku a sodíku. Lokalita: Původně popsán z dolu Filipinas Larimar, Los Checheses, Sierra de Baoruco, provincie Barahona, Dominikánská republika. GPS: 18.1190458N, 71.1438172W Chemický vzorec : NaCa2Si3O8(OH) Barva: bílý, šedý, světle modrý, zelenavě modrý až tmavě modrý Tvrdost: 5 Hustota: 2.74 - 2.90 Krystalová...

Pokračovat ve čtení

Radioaktivní minerály - Z -

  Zellerite                                    Ca(UO2)(CO3)2 · 5H2O                       Lucky MC mine, Gas Hills Mining District, Fremont Co., Wyoming, USA         Zeunerite                                 Cu(UO2)2(AsO4)2 · 12H2O     ...

Pokračovat ve čtení

Radioaktivní minerály - Y -

Yingjiangite                                 K2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O          Uranium occurrence, Tongbiguan, Yingjiang County, Yunnan, China'Yttrocolumbite-(Y)'                   Y(U4+,Fe2+)Nb2O8                                             Itatiaia...

Pokračovat ve čtení