Pektolit var. Larimar

Pektolit var. Larimar

Modrý pektolit z Dominikánské republiky známý pod obchodním názvem Larimar (Woodruff a Fritsch, 1987). Larimar je hornina složená převážně z pektolitu, kyselého silikátového hydrátu vápníku a sodíku.

Lokalita: Původně popsán z dolu Filipinas Larimar, Los Checheses, Sierra de Baoruco, provincie Barahona, Dominikánská republika.

GPS: 18.1190458N, 71.1438172W

Chemický vzorec : NaCa2Si3O8(OH)

Barva: bílý, šedý, světle modrý, zelenavě modrý až tmavě modrý

Tvrdost: 5

Hustota: 2.74 - 2.90

Krystalová soustava: Triklinická

Tato modrá barva, odlišná od ostatních pektolitů, je výsledkem náhrady mědi (Cu2+) za vápník. Obsah malého množství Cu2 + je uváděn jako hlavní příčina zbarvení modrého pektolitu. Náhrazuje vápník v krystalové struktuře.

Většina vzorků vykazuje fluorescenci v barvách růžové až oranžové v krátkovlnném UV, ale nereaguje na dlouhovlnném UV záření.

První zmínka o modrém pektolitu v gemologické literatuře byla Arem (1977).

Klíčová slova: Mineralogie, modrý pektolit, Dominikánská republika

Zdroj:

Arem, J., 1977, Color Encyclopedia of Gemstones, 1st ed., Van Nostrand Reinhold, New York.

Liddicoat, R. T. Jr., 1987, Handbook of Gem Identification, 12th ed., Gemological Institute of America, Santa Monica, CA.

Lizzadro, J., 1987, The interesting story of a new blue gem material called Larimar, Lizzadro Museum, Summer-Fall, pp.13-14.

Jaiboon, N., 2014. Mineralogy and Gemological Characteristic of Blue Pectolite Claimed to be from the Dominican Republic, Gemology Project, Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Chiang Mai University, 27 p.

Webster, R., 1983, Gems, Their sources, descriptions and identification, 4th ed., revised by B. W. Anderson, Butterworths, London.

Woodruff, R. E., Fritsch, E., 1989. Blue Pectolite from the Dominican Republic, Gems & Gemology, Vol. 25, No. 4, pp. 216-225.