Bohuslavit z Horního Města

BOHUSLAVIT - IMA No. 2018-074a

V současnosti (květen/2023) je popsáno z území České republiky 1382 minerálních fází z toho 154 typových minerálů a dva minerály z prvopisu.

001 bohuslavit

Jedním z nových minerálů popsaných na Moravě, konkrétně na lokalitě Horní Město je - Bohuslavit   Fe3+ 4 (PO4)3(SO4)(OH)(H2O)10nH2O (Hydratovaný bazický sulfofosfát železnatý) vzniklý při alteraci sulfidů a jejich reakci s železem.

Typové lokality:  Důl Buca della Vena, Stazzema, Apuánské Alpy, Provin. Lucca, Toskánsko, Italie (43°59'055.00"N, 10°18'037.00"E ) a  Horní Město u Rýmařova, Severní Morava, Czech Republic (49.9114681°N, 17.2132561°E)

3hm

Minerál pojmenovaný na počest geologa a mineraloga Prof. RNDr., Bohuslava Fojta CSc.. Narodil se 22. 11. 1929 v Zábřehu na Moravě a  zemřel 2. 6. 2021 v Brně, ve věku nedožitých 92 let.

Ve svém díle upřel odbornou a publikačně - vědeckou pozornost na ložiska v širší oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku a Rychlebských Hor:

-Horní Město („Mineralogická charakteristika ložisek kyzů a rud barevných kovů v okolí Horního Města u Rýmařova“, 1966)

-Zlaté Hory („Chalkografická charakteristika sulfidických ložisek rudní oblasti u Zlatých Hor ve Slezsku“, 1968)

-Horní Benešov a Zálesí u Javorníka. 

Systematicky charakterizoval také drobná zrudnění ve sledované oblasti, kde nejdůležitějšími příklady jsou:

Ludvíkov u Vrbna, Nýznerov, Bohutín, výskyty v okolí Javorníka, Travné, Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů, dále Petříkov, železné ložisko na Malém Dědu nebo výzkum hydrotermální žíly na Zámčisku a mnoho dalších.

V těchto případech šlo o typické kolektivní publikace (tzv. „paragenetické studie“) s účastí jeho žáků a spolupracovníků - specialistů z dalších institucí. Profesorovi Fojtovi a spoluautorům se podařilo dvěma rozsáhlými monografickými články podrobně shrnout poznatky o zlatohorském rudním revíru (2000, 2001). Dále publikoval komplexní studii o žilném sulfidickém ložisku Nová Ves u Rýmařova (2004) a paragenetickou charakteristiku ložisek Pb-Zn v okolí Horního Města u Rýmařova (2007).

002 bohuslavit

Literatura:

BIAGIONI, C.; MAURO, D.; PASERO,(2020) M. Sulfates from the Pyrite Ore Deposits of the Apuan Alps (Tuscany, Italy): A Review. Minerals 2020, 10, 1092. 

FOJT, B., DOLNÍČEK, Z., HOFFMAN, V., ŠKODA, R., TRDLIČKA, Z., ZEMAN, J., (2007): Paragenetická charakteristika ložisek Zn–Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova–Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 3–57

FOJT, B., ČERMÁK, F., ĎURIŠOVÁ, J., HLADÍKOVÁ, J., HOFFMAN, V., KOPA, D., TRDLIČKA, Z., ZEMAN, J., (2004): Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 3–44

FOJT, B., VEČEŘA, J., (2000): Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby B. Přehled literárních poznatků. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 3–45

FOJT, B., HLADÍKOVÁ, J., KALENDA, F.,(2001): Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 86, 1–2, 3–58

HOUZAR, S., (2019): K devadesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc., spolupracovníka Moravského zemského muzea. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 104, 2, 255–258

MAURO, D., BIAGIONI, C., BONACCORSI, E., HÅLENIUS, U., PASERO, M., SKOGBY, H., ZACCARINI, F., SEJKORA, J., PLÁŠIL, J., KAMPF, A. R., FILIP, J., NOVOTNÝ, P., ŠKODA, R., WITZKE, T. (2019) Fe3+4(PO4)3(SO4)(OH)(H2O)10·nH2O, a new hydrated iron phosphate-sulfate. Eur. Journal of Mineralogy: 31: 1033-1046.;

MAURO, D., BIAGIONI, C., BONACCORSI, E., HÅLENIUS, U., PASERO, M., SKOGBY, H., ZACCARINI, F., SEJKORA, J., PLÁŠIL, J., KAMPF, A. R., FILIP, J., NOVOTNÝ, P. AND ŠKODA, R. (2019) Bohuslavite, IMA 2018-074a. CNMNC Newsletter No. 48, April 2019: 317. Mineralogical Magazine: 83: 315–317;

MÜCKE, A., FOJT, B., DOLNÍČEK, Z., (2010): Petrografie, mineralogie, geochemie a genetické aspekty ložiska typu Lahn-Dill Malý Děd (= Leiterberg) v devonské vrbenské skupině (silesikum), Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 95–129

NOVOTNÝ P., SEJKORA J.:(2020) Bohuslavit - nový minerál z Horního Města u Rýmařova a Buca della Véna (Itálie), No. 4, 2020, Časopis Minerál, roč. XXVIII,