Neznámé podzemí na Hradisku..

NÁLEZ ROMÁNSKÉ ČI RANĚ GOTICKÉ STUDNĚ S CISTERNOU, Vrch Hradisko u Rožné

V závěru července 2014 byl ve spolupráci s obcí Rožná a GP VŠB-TU Ostrava, odkryt průběh Li-pegmatitu v bývalém lomu na vrchu Hradisko. Při pracích na odkrytí pegmatitové žíly byla nalezena neznámá podzemní prostora. Původní předpoklad, že se jedná o staré důlní dílo (souvislost s těžbou Li-rud a živcové suroviny) se nepotvrdil.  V průběhu prohlídky byly nalezeny  v částečně zatopené cisterně, železné artefakty, drobné Cu a Ag mince, dále byl odebrán dendrologický vzorek výstuže cisterny pro případnou analýzu C14.

Po ukončení prací byla lokalita uvedena do původního stavu.

hradisko site 001

 hradisko site 002

Prostory byly zajištěny dřevěnou výstuží ve formě stojek s přítesy a zátahem stěn z fošen. Prostory byly častečně zatopeny.

hradisko tank 001

hradisko tank 003

hradisko tank 002

hradisko tank 004

hradisko tank 007

dump 002

hoffi 001

fanny 004

watterfall 004

watterfall 003

V závěru týdne bylo velmi dynamické počasí se silnou konektivitou - bouřky ze silnými srážkami - klasická letní průtrž.

V nastalé situaci došlo k úplnému zaplavení všech volných prostor , čímž byl znemožněn jejich podrobnější průzkum.