• Blog
  • Novakit z Černého Dolu

Novakit z Černého Dolu

 
Novakit z Černého dolu
Když jsem potřeboval fotografii Novakitu tak jsem zjistil, že teměř nikde o něm nejsou informace.
Tak mi nezbývalo nic jiného než si jeden vzorek opatřit, nafotit a nakonec zpracovat malý referát.Typovou lokalitou novakitu je Černý Důl v Krkonoších.
V roce 1959 (Johan, Hak ) byl popsán a pojmenován podle českého mineraloga Jiřího Nováka, *1902 - †1971.
Jedná se o vzácný jednokloný pseudočtverečný ocelově šedý nerost,
Cu20AgAs10 idealní chemický vzorec: (Cu20.16Ag0.85As10)

t = 3 - 3,5, h =6,7
Nejčastěji se vyskytuje ve formě zrnitých agregátů, jednotlivá zrna mohou být až 3cm velká,
dále vzácně tvořil drobné žilné agregáty a sítiva v ryzím arsénu.
Do novakitu zarustaly inkluse paxitu kutinaitu kruťaitu