• Blog
  • 3. Open Air Minerals Show Brno

3. Open Air Minerals Show Brno

DSC 2048
Po roce opět parčík plný spokojených šutromilů
 brno open air 09 2018 web
 
DSC 2052
Parčík v areálu přírodovědné fakulty MÚ v Brně, v sobotu 8.9. od 8:30 opět po roce hostil 3. open air minerals show a zase nám přes nepříznivé prognozy parádně vyšlo počasí.
DSC 2049
Je nutno podotknout, že jde čistě o mineralogicko-paleontologickou akci bez šperků a šmuku. Takže minerály netřeba hledat, ale jsou na každém stole. Zde si opravdu vybere úplně každý. Velký dík pořadatelům z PřF MÚ v Brně, za organizaci a doprovodný program (rýžování zlata a test znalostí pro děti).
DSC 2051
Všude jen kamení..
DSC 2050
kamení...
DSC 2046
Tady i literatura a kamení...
DSC 2047
A zase kamení..
DSC 2053
Za všechno může ON...Takže velký dík Petře. A opět zase za rok.