• Blog
  • Pleistocenní Dub z Labských náplavů

Pleistocenní Dub z Labských náplavů

bahno dub 35800 web
35 800 let starý dub z pleistoceních štěrkopískových říčních uloženin  Labe

V místních pískovnách se při těžbě nacházejí kmeny převážně dubů (Quercus sp.), které jsou zčernalé a převážně zkamenělé, ležely několik tisíc let v štěrkopískových náplavech povodí Labe. Podle datace uhlíku C14 bylo staří kmenů určeno na cca 35 800 let. Tyto stromy, sporadicky přinášejí i svědectví o životě pravěké zvířeny. V květnu 1960 byli v pískovně mezi Poděbrady a Klukem z hloubky cca 7 metrů při těžbě štěrkopísků vytaženy kmeny prehistorických dubů. Dva z těchto dubů měli v dolní části pocelém obvodu kmene okusy od zubů bobrů. Tyto požerky byly velmi čistě a pravidelně vykousány a dřevo bylo vyhlodáno do značné hloubky kmene. Část jednoho ohlodaného dubu byla v minulosti součástí expozice Poděbradského muzea.

bahno dub 2 35800 web
 ⌀ 110 mm
bahno dub view web
  30 cm segment  
bahno dub 03 web
Vzorky fosilních důbů pochází z ložiska štěrkopísků Doubrava. Pískovna se nachází v blízkosti obce Kostomláty nad Labem místní části Kostomlátky, 5 km na ZJZ od města Nymburku. Pro vstup na pozemky pískovny je nutné povolení majitele !!!.