Klašterecká Jeseň

 Kratký fotoreport z jedné lokality v Podkrušnohoří.

DSC 1049
Klášterecká Jeseň - Šachtice po "sběratelské" prospekci
DSC 1052
Perspektivní lokalita .... aneb proč sběratelé nejsou v lesích vítáni
DSC 1056
protože tam kde jeho noha povstane, tam 10 let lesáci na sběratele okamžitě PČR posílají
DSC 1050
Taková pěkná lokalita by byla.