Aragonit z Podrečan

aragonit 

Aragonit z Podrečan

 

Z Podrečan pochází podle mnohých sběratelů asi nejkrásnější ukázky aragonitu z území bývalé ČSR.

 Tato lokalita poskytovala velké množství vzorků v 80. letech minulého století.

Dnes jsou nálezy kvalitního aragonitu téměř vyloučeny, lom je zatopen a přístupová štola pod hladinou.

Občas se objeví vzorek na burze, ale získat kvalitní vzorek je těžké.