Vzácné minerály Se na lokalitě Zálesí

CuSeU Pavel zalesi 01 web
Modrý chalkomenit (Cu9(SeO3)4O2Cl6), tmavě zelený derriksit (Cu4(UO2)(SeO3)2(OH)6), zelený demesmaekerit (Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)6 · 2H2O) , citronově žlutý piretit Ca(UO2)3(SeO3)2(OH)4 · 4H2O a krémově okrový molybdomenit (PbSeO3) na alterované metasomatizované rudnině.
 
Opuštěné uranové ložisko Zálesí se nachází ve střední části Rychlebských hor, v. od obce Zálesí, jv. od obce Travná a  cca 8  km  jz.  od Javorníka  ve  Slezsku  (Česká republika). Objeveno bylo  v  roce  1957 emanačním průzkumem při regionální prospekci Jáchymovských dolů n. p. a dobýváno v letech 1958 - 1968.
Rudní zóna byla rozfárána v pěti horizontech ze tří štol (č. 1, 2 a 3) a ze slepé jámy vyražené ze štoly č. 3. V oblasti výchozových partií žilných struktur byly jejich nejsvrchnější části odkryty pomocí  mělkých  prospekčních  rýh  a šachtic.  Kromě dvou rudních těles bylo důlními pracemi sledováno přes 30 žil a odžilků, z nichž 23 bylo dobýváno. Na pěti patrech bylo celkem  vyraženo 23.6  km  horizontálních  důlních  děl  a vytěženo bylo kolem 400 t uranu (Pluskal 1992; Cimala 1997). Po  ukončení  těžby  uranu  byl  proveden průzkum na rudy  Cu,  zjištěné bilanční zrudnění je však velmi  nepravidelné a ověřené zásoby malé (Fojt et al. 1971).
 
Vznik supergenní selenové mineralizace
Demesmaekerit, derriksit, piretit jsou ve světovém měřítku velmi vzácnými minerály. Na ložisku Zálesí, které představuje pro tyto minerály druhý výskyt na světě, vznikli v rámci supergenní selenové mineralizace vázané na zvětrávání primárních minerálů na výchozových částech žíly Pavel. Zdrojem Se a Pb je poměrně hojný clausthalit, s nímž jsou poměrně úzce spjati a jejichž relikty jsou v demesmaekeritu a derriksitu zachovány. Ionty Cu2- pravděpodobně pocházejí z chalkopyritu, který je zde hojně zastoupen a uranylový iont vzniká rozkladem uraninitu,popřípadě coffinitu.
 
Zdroj:
 
Pauliš, P., Škoda R., Novák, F., 2006: Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách.– Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 91, 89–95 
 
Houzar, S., Cempírek, J., Fojt, B., Gadas, P., Hrazdil, V., Novák, M., Sejkora, J., Škoda, R. (2010): Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985–2009. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 1, 95, 5–60