Radioaktivní minerály - R -

autunit dolní bory
Meta-autunit z Dolních Borů 
 
 
Rabbittite        Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4 · 18H2O                    Lucky Strike No. 2 Mine, San Rafael Mining District, Emery Co., Utah, USA
Rabejacite       Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6 · 6H2O                             Rabejac, Le Puech, Hérault, Occitanie, France
Rameauite       K2Ca(UO2)6O6(OH)· 6H2O                               Margnac Mine, Compreignac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France
Ranunculite      HAl(UO2)(PO4)(OH)3 · 4H2O                             Kobokobo pegmatite, Mwenga, South Kivu, DR Congo
Rauchite          Ni(UO2)2(AsO4)2 · 10H2O                                 Belorechenskoe deposit, Adygea, Russia
Rauvite            Ca(UO2)2(V10O28) · 16H2O                               Flat Top Mesa, San Rafael Mining District, Emery Co., Utah, USA
                                                                                           Temple Mountain, San Rafael Mining District, Emery Co., Utah, USA
Redcanyonite   (NH4)2Mn[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)4                     Blue Lizard Mine, Red Canyon, San Juan Co., Utah, USA
Renardite         Pb(UO2)4(PO4)2(OH)4 ·H2O                              Popsán jako nový minerál z lokality Shinkolobwe v tehdejším Belgickém Kongu v roce 1928. V pozdější studii Deliens a kol . (1990) potvrdili, že se jednalo o směs dewinditu a fosfuranylitu .
Avšak další práce Sejkory a kol. (2003) zkoumali exempláře z Rýžoviště u Harrachova v ČR. V které dospěl k závěru, že renardit je platný minerál. Jsou však nutné další studie a analýzy. V současnosti (2015) je tento minerál podle IMA uveden jako schválený, ale sporný se vzorcem odlišným od vzorce dewindtitu.
Richetite          (Fe3+,Mg)Pb 8.6(UO2)36O36(OH)24 ·41H2O         Shinkolobwe Mine (Kasolo Mine), Shinkolobwe, Kambove District, Haut-Katanga, DR Congo     
Rietveldite       Fe(UO2)(SO4)2(H2O)                                     Jáchymov ore district, Karlovy Vary Region, Czech Republic
                                                                                           Giveway-Simplot Mine, Red Canyon, San Juan Co., Utah, USA
                                                                                           Willi Agatz Mine, Dresden, Saxony, Germany                               
Roubaultite      Cu2(UO2)3(CO3)2O2(OH)2 ·4H2O                      Shinkolobwe Mine (Kasolo Mine), Shinkolobwe, Kambove District, Haut-Katanga, DR Congo
Rutherfordine  (UO2)CO3                                                       Lukwengule, Uluguru Mts (Uruguru Mts), Morogoro Region, Tanzania