• Blog
  • Hončova Hůrka

Hončova Hůrka

Letošní zima je opět přívětivá na sběratele minerálů.

Pohled do "lomu"

Hončova Hůrka (dř.Weihübel) 336 m.n.m

Tuto lokalitu najdete mezi Mošnovem a Příborem, východně od obce Skotnice.

Jedná se o těleso tvořené příkrovovým efuzivem spodnokřídového stáří pikrit-peridotitového typu,prorážející slídnaté břidlice.Pro lokalitu je charakteristická mandlovcová struktura vyvřelých hornin.

Minerál který tuto lokalitu asi nejvíce proslavil je klinoptilolit. V některé literatuře je uváděn jako samostatný mineral a v jiné je uváděn co by Na-varieta heulanditu.

Žilka klinoptilolit s ferieritem v pikritu

No a protože byl letošní leden na pěkné počasí docela bohatý , jsem vyrazil na lokalitu,kterou mám spojenou se svými sběratelskými začátky. Když jsem dorazil na místo vůbec jsem to zde nepoznával, jak příroda tak lidé z toho to místa sběratele více méně vytlačily. A dnes je jen velmi těžce poznat slavnou lokalitu známou už od pol. 19. století. Tento fakt připomíná u vstupu velká informační cedule a v "lomu" jen pár skromných výkopů, spíše si zde připadáte jako ve stepi.

Dále bych vás chtěl upozornit na vychytávku místních " pseudoochránců lokality " , nejdříve vás přepadne někdo z místních občanů (alespoň mě se tak prezentovali), že je zde sběr zakázán, že se jedná o chráněné naleziště atd..atd. Pokud odoláte a ve svém počínání pokračujete, tak kde se vzal tu se vzal příslušník uniformovaný je náhle zde. A to je bod zlomu. Pokud necháte auto před zákazem vjezdu tak vám nic nehrozí, orgán si může říkat co chce !!!! HONČOVKA NENÍ CHRÁNĚNÉ NALEZIŠTĚ ANI PAMÁTKA !!!!

Orgán vás bude nutit vysypat vzorky a opustit lokalitu ale k tomu nemá pravomoc a vy ho mužete slušně poslat tam kde slunce nesvítí, orgán je však vytrvalý a spoléhá, že slušný člověk před autoritou ustopí. Řešením je požádát ho jeho služební číslo a nebo zapis o přestupku a většinou je po problému. 

NEJDE MU O NIC JINÉHO NEŽ VÁS DOSTAT PRYČ Z LOKALITY A PŘIVLASTNĚNÍ SI VAŠICH NÁLEZŮ.