• Blog
  • Vysočina 01/2008

Vysočina 01/2008

Raport z malé exkurze do okolí Žďáru a Nového Města

V sobotu 26.1 jsem absolvoval malou exkurzi po nalezištích v okolí Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě. Jako první navštívenou lokalitu jsme si vybrali Polničku, kde se v místním lomu těží amfibolity. V nedávné době se objevovaly na pegmatitových žilách velice povedené xx agregáty titanitu a allanitu. I přes vcelku důkladnou prohlídku místních pegmatitových žil se nepodařilo nalézt žádný z výše jmenovaných minerálů.
 
Lom v Polničce
Po Polničce následovaly Hamry nad Sázavou a Česká Mez. V Hamrech to měl být zajímavý pegmatit a Česká Mez je známá výskytem barevných variet křemene. Jedná se o polní výchozy, ale ani jedna z lokalit nebyla vhodná pro sběr minerálů.
Když ani tady nám štěstí nepřálo tak jsme vyrazili k Novému Veselí a Budči. U těchto obcí jsou známy výchozy křemenných žil. Po chvíli hledání jsme lokalitu našli a musím říct, že jsem byl velice překvapen, jak si příroda poradila se zásahy mineralogů. Velice zdařilá autorekultivace. Takže jsme odcházeli z čtvrté lokality a stále jsem neměl ani dokladový vzorek.
 
Výchoz křemenných žil u Nového Veselí
Po malém transferu jsme vyrazili ke skarnovému ložisku Budeč. Z jeho těžbou začali již Keltové a přes středověkou těžbu bylo ložisko exploatováno v šedesátých letech minulého století. Prohledli jsme si jak pozůstatky po jámě místní šachty. A konečně přišli ke slovu i kladiva,tak jsme si odtud odnášeli vzorky skarnu s magnetitem,hastingsitem a drobnými granáty. Nedaleko od pozůstatků nedávné těžby leží historické kutiska. Jedná se o velice zajímavou montanistickou lokalitu a jak je u nás dobrým zvykem tak se i z ní stává smetiště a uložiště všeho nepotřebného od stavebního odpadu až po silážní věž.
 
Historické kutisko Fe-rud u Budče
Odtud jsme se přesunuli na pole k Bohdalci, asi po hodině a půl se opět potvrdilo, že dnes není náš velký den a tak krom třech křišťálů zase nic, ale není všem dnům konec.
Takže už jsem se docela těšil na něco dobrého do Bystřice ke Psovi :)))