• Blog
  • Amoniti z Beskyd

Amoniti z Beskyd


Deshaysites weissiformis
Pár foteček amonitů z hradišťských vrstev slezské jednotky.
Nálezy jsou vázány na jílovce a slínovce spodní křídy.


Costidiscus sp.

Deshaysites sp.


Patruliusiceras uhligi