StrhařeHalda průzkumného šurfu
Vyrazil jsem na průzkum malého uranového ložiska Strhaře. Jednalo se o ložisko uložené v fylitech a uranové minerály jsou zastopeny hlavně sekundáry. Pocházely s této lokality velice pěkné ukázky xx torbernitu a jiných sekundárních uranových minerálů.