• Blog
  • Staré Podhradí - naleziště hesonitu, vesuvianu a scheelitu

Staré Podhradí - naleziště hesonitu, vesuvianu a scheelitu

Po roce jsem se vrátil do oblasti mi důvěrně známé...Pohled do lomu u Hájovny

Jelikož nás paní Zima opustila už i v nočních hodinách tak mi nic nebránilo vyrazit do oblasti Žulové na kontaktní minerály.
Jedna z lokalit, kterou jsem navštívil byl lom u Hájovny ve Starém Podhradí. Zdejší výchoz býval bohatý na kontaktní minerály zarostlé v křemeni, především červené hesonity Ca3Al2[SiO4]3 a olivově zelené až hnědé vesuviany Ca10(Mg,Fe)2Al4Si9O34(OH)4 .Pohled na výchoz

Tato lokalita nebyla často navštěvována, což dávalo vcelku vysoké šance nálezu slušných vzorků. Proto jsem byl docela překvapen, když jsem uviděl v jakém stavu se lokalita nalézá. Někdo tu po zimě docela řádil, ale i tak jsem našel několik velice povedených vzorků v rozsypu pod výchozem a v lesíku na lomem." Výchozy " v lese nad lomem

Nad lomem se nejedná o výchozy v pravém slova smyslu, ale o haldičky kontaktních erlánů z těžby žuly a mramoru z okolních lomů.