• Blog
  • Hydroxylherderit z Rožné-Boroviny

Hydroxylherderit z Rožné-Boroviny


Hydroxylherderit x 12mm z Rožné-Boroviny

 

Studium berylofosfátových pseudomorfóz z lepidolitového pegmatitu Rožná-Borovina odhalilo několik minerálů Be ve dvou odlišných asociací s hydroxylherderitem CaBe[(OH,F)IPO4 .
Obě asociace vznikly rozkladem primárního beryllonitu a berylu.
Asociaci I tvoří beryllonit + hurlbutit + hydroxylherderit + fluorapatit,
Asociaci II pak bertrandit + křemen + hydroxylherderit + fluorapatit.
hydroxylherderit rozna 0006 web
Tyto pseudomorfózy jsou dobrým příkladem komplikované polyfázové přeměny primárního minerálu Be v podmínkách s proměnlivou aktivitou Ca, P, F a Si, během nichž vznikly jak fosfáty tak i silikáty Be.
 
 

Odval lůmku na Borovině
 
Ref: Cempírek, Jan. Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina. . Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 2006, Roč. 91, č. 1, 10. ISSN 1211-8796