• Blog
  • Halda Ema alias Červenka

Halda Ema alias Červenka

Krátký reportík z "neovulkánu" uprostřed Ostravy ...Červenka

Díky celozávodní dovolené jsem měl první půlku května volno a tak jsem vyrazil na dlouho plánovanou exkurzi na 2. nejvyšší bod Ostravy 315 m.n.m. Většina ostraváků si myslí, že Červenka je bodem nejvyšším, ale není tomu tak, ten je na druhé straně Ostravy v Krásném poli.šachta Terezadříve NHKG, dnes Mittal Steel

Ema je místo hojně navštěvované ostraváky, proto se není co divit, že dnes vede na vrchol turistická značka. Je žlutá a vede od Sýkorova mostu přes Trojické údolí do ZOO.Rozcestí pod Emou

No a kromě parádních výhledů na celou Ostravu, hlavně těch nočních, tu můžete narazit na velice zajímavé minerály vznikající prohoříváním uhelné hmoty.Pásmo " mofet "

Při mé návštěvě byly na lokalitě dva typy výduchů. První typ se nachází asi 60 m pod vrcholem haldy, teplota plynů vyduchů je do 100 oC. Jedná se tedy o mofety a jejich výduchy jsou tvořené hlavně párou.Stále čmoudí...

O něco výše je několik dalších puklin, kde již jsou výduchové plyny o teplotách v řadu několika set oC a právě zde se tvoří zajímavá mineralizace s letovicitem (NH4)3H(SO4)2 a salmiakem NH4Cl .Pozor tady to opravdu pálí..

Případné zájemce musím, ale upozornit na několik výrazných rizik, které jsou se sběrem těchto minerálů spojené.
Může zde dojít k vážným zraněním způsobenými žhavými plyny a párami.
Jako bonus máte možnost se zároveň přiotrávit SO4 a CO.
A bude vám zaručeně blbě ještě minimálně 3 dny.

Dalším rizikem je eventuelní postih od ochránců,
halda Ema je totiž chráněnou památkou.