• Blog
  • „Mrtvá“ lokalita nemusí být mrtvá …

„Mrtvá“ lokalita nemusí být mrtvá …
Vzorek rudniny s clausthalitem z Příchovic
 
 
 
Příchovice u Tanvaldu patří mezi lokality, kde byl v polovině šedesátých let minulého století dělán průzkum na uranovou surovinu. Po průzkumné těžbě zde zůstaly poměrně rozsáhlé odvaly, ale tyto byly následně rozvezeny a využity při stavbě silnice do Vysokého n.J. V literatuře je pak tato uváděna jako „mrtvá“ (Pazderský, Opera corcontica, 1997).silně hematizovaná křemen–kabonátová žilovina s uraninitem a clausthalitem

Při návštěvách v letech 2006-2007 se podařilo nalézt v místech, kde se říká „U rybníčku“, celkem 3 vzorky různé velikosti – dva menší, dokumentační kvality - třetí ukázkový, kvalitní – 26x20x13 cm, hmotnost 8,5 kg. Jedná se o typickou silně hematizovanou křemen–kabonátovou žilovinu s uraninitem. Nejzajímavější na nálezech však byla skutečnost, že na dvou vzorcích byl identifikován (analýzy) jako nový nerost pro lokalitu (druhý výskyt selenidů v oblasti - po lokalitě Černý Důl u Vrchlabí) clausthalit ( PbSe). V případě největšího vzorku se jedná o mlhovinové agregáty a zrnka na 2 plochách až 20 cm2.impregnace clausthalitu
 
Takže – „mrtvá“ není mrtvá – šance při důkladném a trpělivém hledání existují i nadále …