• Blog
  • Dolování na pohlednicích II

Dolování na pohlednicích II

Díl 2. Hornoslezská pánev (OKR)



Jáma Žofie v Orlové




Důl Bettina v Doubravě



Jáma Gabriela v Karviné




Hornická Harenda




Jáma Hlubina ve Vítkovicích



Důl Karolína



Důl Tereza na Slezské Ostravě



Doly Karolína a Šalamouna, v pozadí Žofínská huť



Důl Karolína



C.K. Četnictvo zasahuje proti stavkujícím horníkům na dole Anna