• Blog
  • Dolování na pohlednicích III

Dolování na pohlednicích III


Díl 3. Opět hornoslezská pánev
 


Důl Františka (Franziskaschacht)


Důl Suchá (důl Dukla) v Dolní Suché



Důl Hlavní jáma v Orlové-Lazech



Důl Salma na Slezské Ostravě



Důl Ema na Slezské Ostravě



Důl Michal v Michalkovicích



Důl Alexandr v Kunčičkách



Výchoz uhelných slojí na vrchu Landek



Těžebně-úpravárenský komplex dolu Karolína



Důl Alexandr v Malých Kunčicích nad Ostravicí ( Ostrava- Kunčičky )



Důl Hlavní jáma v Orlové-Lazech