• Blog
  • Kremnica - štola Štůrec 2.díl

Kremnica - štola Štůrec 2.díl

Druhý díl našeho reportu z kremnického podzemí


Tentokrát ze středověkých dobývek
Z hlavního překopu štoly Vaclav se po překonání cca osmi výškových metrů, dostanete na úroveň historických dobývek.
Na tomto horizontu můžete obdivovat preciznost starých baníků,
ať už provedení zakládek nebo přesnost ručně sekaných profilů chodeb, které vznikaly ručně jen za použití techniky sázení ohněm.


Staré chodby jsou hojně porostlé výkvěty " železného květu "


Založená nadpatrová chodba


Ručně ražená chodba


Původní dřevěná hrázka


Zbytky žebříků pod komínem


Komín s aragonitovými sintry


Mezipatrová dobývka


Pohled do ručně raženého komína