• Blog
  • Kremnica - štola Štůrec 1.díl

Kremnica - štola Štůrec 1.díl

Návštěva dolů v Kremnici na štůrci

štola Václav - stred
V rámci naší malé montanistické exkurze po středním slovensku jsme si nemohli odříct návštěvu Kremnice a exkurzi na štůrci.


Kremnica

Oblast štůrce byla 5.června 1443 silně zdevastována zemětřesením, celá oblast místních dolů se propadla a vznikl rozsáhlý amfiteatr v jehož úbočí jsou dodnes vidět chodby ze středověkých štol.


Pozůstatky starých chodeb

V novodobé historii se zde dolovalo v letech 1927 až 1972, v tomto období zde byly v provozu štoly Vaclav.


Ústí štoly Václav - stred


Jeden z mnoha závalů...


Specifikum zdejších štol je, že většinou člověk leží...


Zbytky původní dřevěné výstuže


Výstuž už dávno neplní svou funkci...


Vyrabovaná chodba


Výkvěty sádrovce a epsomitu na důlní chodbě


" Perly "

Další čast fotoserialu bude ze středověkých chodeb ...