• Blog
  • Jantar ze Sumatry

Jantar ze Sumatry

 

jantar aceh 0007 web

Výskyt sumatranského jantaru je vázán na formaci Talang Akar tvořenou modro-šedými jíly a hlínami a dále častečně tvořen staršími mioceními hnědouhelnými sedimenty a mladšími spodně plioceními lignitovými sedimenty.

Nejčastěji se vyskytuje ve formě hlíz v jílech nebo jako proplástky mezi slojkami lignitu a hnědého uhlí. Za zdroj jantaru na Sumatře jsou považovány stromy rodu Shorea sp. Sumatranský jantar se vyskytuje v barvách od odstínů žluté přes cherry rudou až po extremně vzácný modrý jantar. Modré zbarvení je díky přirozenému UV zaření, které mu dává modrý odstín. V umělém UV září jasně modře. Nejvíce lokalit s kvalitním šperkařským jantarem dnes nalezneme na poloostrově Aceh na Severní Sumatře, ostatní lokality v Indonesii nemají zvlaštní gemologický význam. 

jantar aceh 0005 web
Stáří: Miocen-Spodní Pliocen 20-10 mil.let, Tercier