• Blog
  • Zlaté Hory - Modrá štola II

Zlaté Hory - Modrá štola II

korytko zh 0001

Modrá štola je důlní dílo, které je součástí ložiska Zlaté Hory - Východ a nachází se v bývalém areálu RD Jeseník závod Zlaté Hory, pod silnicí Zlaté Hory - Heřmanovice, asi 4,7 km JJV od Zlatých Hor a cca 1 km VJV od poutního kostela Panny Marie Pomocné. Dnes je lokalita ve správě DIAMO s. p. o. z. GEAM závod Zlaté Hory.

perly zh 0001

Vznikající aragonitové perly in situ

Modrá štola je z mineralogického hlediska nejznámějším důlním dílem v zlatohorském rudním revíru. Na vznik pestré parageneze sekundárních minerálů má zásadní význam přítomnost karbonátových hornin, které vytváří vhodné geochemické prostředí a nehluboké uložení tělesa s bohatou oxidační zónou. Seznam minerálů : alofán, aluminit, 'alumogel', anglesit, bornit, brianyoungit, celsian, cerusit, dundasit, hemimorfit, 'hyalophan', kuprit, 'limonit', linarit, pyrit, pyromorfit, schwertmannit, serpierit, tennantit, zlato.

alophan malachit zh 0001

Výrazná porucha mocná až 1 metru, která je vyplněná rezavě hnědým limonitem s kůrami a výplněmi dutin tvořenými sekundárními minerály - zeleným malachitem a  modrým alofánem.

komin zh 0002

Alofánový komín

První zmínky o dobývání v této části revíru pochází z roku 1477, je uváděn název Neufang. V 16. století je uváděn pro tuto část revíru s Modrou a Poštovní štolu název Dolní Neufang. Ražba samotné štoly však byla zahájena v polovině 16. století, kdy byla zřejmě nazývána Münzmeister Zeche.  Po třicetileté válce dochází k celkovému úpadku hornických činností.  Termín Modrá štola se v historických listinách prvně objevuje v roce 1754, kdy dochází k obnově důlní prací v revíru. Za název "Modrá štola" vděčí tento důlní komplex bohaté výzdobě modře zbarveným alumogelem, alofánem a dalších modrých sekundárů Cu, Zn, Al.

podlaha zh 0001

paralela zh 0001

zakladka zh 0001

Příklad zakládky na boku ručně ražené chodby

alophan zh 0001