• Blog
 • KAMENÍ na Známkách...

KAMENÍ na Známkách...

FILATELIE V HORNICVÍ

autor přednášky: Kolář Radoslav (filatelista a sběratel nerostů)

Filatelie v hornictví se uplatňuje v několika oblastech:

 • jako příležitostná razítka, známky a obálky či korespondenční lístky vydávané k výročím určitých těžebních objektů a hornických měst ale např. i pádů tektitů či meteoritů
 • u příležitosti výstavních akcí (mineralogické burzy, výstavy známek, aj.)
 • při konání významných geologických konferencí
 • při životních výročí objevitelů např. nových nerostů nebo novátorů těžebních metod
 • jako koníček pro filatelisty a propagační materiál pro mládež se zájmem o přírodu i v době studijního volna

V Československu pracovala filatelistická námětová skupina Geologie od roku 1976-1989 a vydala Zpravodaj č.1 - 43 námětové sekce Geologie, hornictví a chemie, který byl distribuován jako neprodejně nepravidelně vycházející publikace pro vnitřní potřebu členů sekce pouze v tištěné formě. Známky byly různě katalogizovány dle Zumsteina, Yverta a Michela. 

37

V současnosti byli vydány archy k vyhlášení Roku Mineralogie (2022).

38

V 80. letech pracovala v Americe podobným způsobem společnost Noel Arbour.

32

Nyní k vydané literatuře:

Německo v roce 1938: Geologie auf Briefmarken – časopis Geologische Rundschau 1. část v čísle 29 str. 101 - 110 a (v roce 1941 2. část v čísle 32 str. 196-197).

Ve Francii vyšla v roce 1988 dvojjazyčná brožura /francouzsko-anglická/ v nakladatelství Clerc Saint-Amand-Montrond s názvem:

lemonde

 • Le mond minéral vu par les timbres
 • The world of minerále through postage stamps
 • Svět minerálů na známkách cca 120 stran /přiložen katalogový soupis 1958-1986 - obsahuje již i ojedinělou první sérii vydaných známek s naším námětem v Kolumbii roku 1932/ zlato s hornickým znakem (mlátek a želízko) a brus smaragd.

 Ve světě byly vydány i další jako např. Ecuador 1937 – rýžování zlata. U nás v Československu roku 1949 obálka se známkami ke Dni horníků a baníků. Roku 1950 obálka U příležitosti přejmenování dolu Nová jáma na důl Antonín Zápotocký v Orlové se známkami.

lanska akce obalka

Dále roku 1950 Slavnostní pozvánka s hornickými známkami  Hornictví – povolání správných chlapců. Den přijetí hornických učňů panem presidentem republiky Lány 9. 7. 1950. Roku 1951 obálka s názvem Lánská akce s hornickými známkami a dále.

lanakce2

V Čechách v roce 1990 v nakladatelství Academia Praha kniha Kámen ve službách civilizace, kde na str. 220-228 je kapitola s názvem Kámen na známkách autor: Kužvart Miloš

Rusko v roce 1996: brožura v nakladatelství Jaroslav - Geologičeskaja tematika ve filatelii včetně razítek a obálek k tématu – v azbuce/ autor B. F. Čurkin

Itálie v roce 1998 publikace s anglickým textem v nakladatelství Litografia Felici Editore, Ospedaletto PI Italy s názvem I Minerali nei Francobolli (Minerály na známkách 1932-1996 ) cca 220 stran za účasti sponzora Societa Italiana di Mineralogia e Petrologia (speciál conditions for SIMP members) základ vytvořil O. Grubessi

V roce 1998 německé vydavatelství Briefmarken CALLIMICI Gmund/Ostin svoji činnost v němčině zveřejnilo vydáním volně prodejného nebarevného stručného přehledu přírodních námětů při svém 40. výročí činnosti 1958-1998 (40 Jahre 1958-1998 briefmarken der genzen Welt. /Schmetterlinge und Insekten, Fische und Muscheln, Vogel, Tiere, Pilze, Pflanzen, Fruchte, Blumen, Minerale. Orchideen, Prahistorische Tiere NEU: Wappen/. - (Motýli a Hmyz, Ryby a Mušle, Ptáci, Zvířata, Houby, Rostliny, Plody, Květiny, Minerály, Orchideje, Prehistorická zvířata a nově zařazeny Erby). I tento přehled však není kompletní. Známky jsou samozřejmě označeny dle německého vydavatele katalogu Michel (a Yvert). Takto jsou katalogově označeny známky i ve většině tuzemských obchodů.

V Rusku vyšla v roce 2000 dvojjazyčná brožura /rusko-anglická/ v nakladatelství Ocean Pictures LTD, Geoinfommark LTD Russsian Geological Society cca 500 stran s názvem: /Geologie ve filatelii – Philatelic geology/ autor textu V. I. Feldman a barevné reprodukce A. G. Katz.

trib

Německo v roce 2002 dvojjazyčná brožura /německo-anglická/ v nakladatelství Verlag Dr. Friedrich Pfeil – Mnichov s názvem: Trilobiti ve světové filatelii cca 150 stran 

katalog

 • Trilobiten welt weit (Die Welt der Dreilapper und ihr Spiegelbild in der Philatelie)
 • Trilobites world wide (The World of Trilobites and thein Reflection in Philately) v ceně 32,-€. (V současnosti (rok 2023) je cena 24,- €.)

Autoři: Hans Ulrich Ernst + Frank Rudolph (barevně jsou zde uvedeny i příležitostné obálky)

Nakladatelství Verlag připravuje k vydání podobné téma: Ammoniti a fosilní ryby

Německo v roce 2002 v sborníku Veroff Museum fur Naturkunde Chemnitz č. 25 strana 69-84 vyšel článek Montangeschifte als kulturelles Erbe auf postlischen Dokumenten der Welt.

S paleontologickými motivy (katalog vydaných známek) vydal tuzemský časopis Fauna a flora někdy koncem osmdesátých let.

U nás v Česku ještě v letech 1997-2007 v časopise Minerál vycházely články pod názvem Minerály na známkách v populárně naučné formě – není to katalog.

Nyní trochu rozšíříme dané téma. 1

Poštovní známky jsou řazeny chronologicky dle doby a místa vydání v celosvětově uznávaných katalozích:

katalog gibbonskatalog michel

 • Gibbons (postage stamps - GB)
 • Michel (briefmarken - Deutschland)
 • Yvert  (timbres - France)
 • Scott (USA)
 • WWF (China)
 • Zumstein (Switzerland)

 U nás ve většině obchodů jsou známky katalogově označeny a řazeny dle Michela.

Vyšel i článek dr. ing. Jiřího Schenka s názvem Bergbaumotive auf den Briefmarken der Welt im Jahre 1974 (Motiv těžba na poštovních známkách ve světě v roce 1974) uložený v knihovně NTM pod označením 175312/C12240 zveřejněným v německém časopise na stranách 32-47.

Pohledem mezi položky 398-422 v (Bibliografii prací z dějin hornictví - do r. 1981. od Valerie Honzákové) je pod položkou 403, že do roku1981 prof. Schenk otiskl přinejmenším pouze jednu práci, týkající se hornictví a filatelie (zahraničí nepočítaje). Ta vlastní práce je v Rozpravách NTM, sv. 49 Studie z dějin hornictví č. 2. Dále lze předpokládat, že cosi dalšího lze pravděpodobně nalézt v německém hornickém periodiku Anschitt.

36

 Existuje i světová organizace Universal postal union (Světová poštovní unie), jejž najdeme pod heslem UPU a na Universal postal union

Tam pod rubrikou filatelie a dále námětová filatelie jsou některé náměty dle seznamu zemí.

Také organizace OSN vyhlašuje roční celosvětová témata (hledat pod heslem: osn rok za rokem) se kterými se mohou vydavatelé známek ztotožnit a vydat.

Nyní si ukážeme názorné ukázky:

Takto pojala dané téma americká propagační společnost AFMS , která nejen již vydané známky na svých stránkách ukazuje ale i člení pod určité přírodní náměty:

 • Geologie na poštovních známkách (Andrzej Kozlowski, profesor geologie, Univerzita Varšava, Polsko)- obsahuje různé přírodní útvary vč. fosilních rostlin, minerálů, prehistorických zvířat, dolů, jeskyní, vodopádů, vulkánů aj.
 • to-clicks-stamps

Monde mineral carnet 2016

Známky jsou označeny dle amerického vydavatele katalogu Scot. Tento systém je ještě podrobněji rozpracován a dá se otvírat nejen podle druhů minerálů ale i dle roku vydání a vlastní barvy minerálů. A to vše zatím bezplatně zdarma jako propagace, kterou zřejmě hradí vydavatele filatelistických materiálů a podílí se i školství.

 • arge-bergbau-geowissenschaften

postupně otvírat ve sloupci vlevo (originál + překlad) – jen stručný obsah nabídky. Tímto námětem se zabývá ještě německá skupina s názvem ARBEIT GRUPPE společenství, která si svoji činnost financuje sama a to formou ročních členských příspěvků (ve výši 40,-euro). Příspěvky používá k zaplacení tvorby ročních přehledů vydávaných materiálů (známek, razítek, příležitostných obálek, korespondenčních  lístků a pozvánek) a na poštovné pro zasílání svým členům. (nyní sborník Gluckkamf) - Themen Bergbau, Erdöl, Erdgas, Geologie, Mineralogie, Pähistorie, Felszeichnungen, Spelaeologie, Palaentologie und Palaenthropologie)

2

Jako poslední novinkou je internetový portál EXPONET provozovaný od roku 2004 – trvalá virtuální filatelistická výstava (ryze český nápad celosvětového nadnárodního projektu na který si zatím nikdo jiný ve světě netroufl). Vlastní forma je naskenováním jednotlivých archových listů včetně doprovodného textu na dané téma. Na Exponet již zaslalo svůj exponát 211 vystavovatelů z 36 zemí a dalších 20 vystavuje svůj exponát anonymně. Je to zároveň i jediný veřejný archiv po tom, kdy jsou některé exponáty prodány nebo jinak změní majitele.   homepage07

Exponet náš námět Filatelie v hornictví bohužel zatím neobsahuje.

Jsou tu v námětech tři související témata:

 • Jaderná energie/autor z Brazílie
 • Mikrosvět – svět nejmenších rozměrů/Česko
 • Ropa/Petroleum

 Je pravdou, že se i jednotliví vydavatele snaží námětově zaujmout, ale pořízení takového katalogu není žádnou levnou záležitostí (cca 2000 Kč).

 V roce 1998 německé vydavatelství Briefmarken CALLIMICI Gmund/Ostin (ležící cca 50km jižně od Mnichova) svoji činnost v němčině zveřejnilo vydáním volně prodejného nebarevného stručného přehledu přírodních námětů poštovních známek při svém 40. výročí činnosti 1958-1998 (40 Jahre 1958-1998 briefmarken der genzen Welt. /Schmetterlinge und Insekten, Fische und Muscheln, Vogel, Tiere, Pilze, Pflanzen, Fruchte, Blumen, Minerale. Orchideen, Prahistorische Tiere NEU: Wappen/. - (Motýli a Hmyz, Ryby a Mušle, Ptáci, Zvířata, Houby, Rostliny, Plody, Květiny, Minerály, Orchideje, Prehistorická zvířata a nově zařazeny Erby)

24

Tento vydavatel svůj přehled doplnil a zveřejnil ke svému 50. výročí činnosti ve formě katalogu 1958-2010. Tento je možné si bez problémů objednat vyplněním www formuláře. Přišel mně v tištěné podobě v 1 výtisku do 3 týdnů - zcela bezplatně v obálce.
motivbriefmarken-callimici

Největší námětovou filatelistickou společnost na světe - americkou American Topical Association (ATA), která má, vedle nejrůznějších servisních služeb pro členy, také řadu studijních skupin, které se zabývají specializovaným sbíráním určitých témat a vydávají si k tomu vlastní zpravodaje typu naší zaniklé Geologie - Chemie.

Pokud se chcete dovědět něco víc, tak si zadejte do vyhledávání název American Topical Association nebo rovnou adresu http://www.americantopicalassn.org/ a vyjede vám oficiální stránka této organizace.

Na sloupci vlevo máte skoro jako poslední položku uvedeny "Study unites" a pokud kliknete a pojedete podle instrukcí dál, narazíte na seznam zmíněných studijních skupin a mezi nimi najdete minimálně dvě, které by vás mohly zajímat: Earths physical features study unit a Gem-mineral-jewelry study unit.

filatelie 1974

Tam máte i adresy na spojení. Veškerá komunikace jedině v angličtině, používaná katalogová čísla jedině podle Scotta, členství v ATA a jejích studijních skupinách placené cca 20 $ ročně. Největší výhodou členství je, po zaplacení příspěvků, zásilka časopisu,(cca 4x ročně), kde je vždy připojen seznam nových členů a ročenka, kde je uveden seznam všech platných členů - vše s uvedením námětů které sbírají.

Sopky také k horám patří a tak si můžete zatím pro doplnění informací zadat ve vyhledávání heslo Volcanoes on stamps nebo přímo adresu http://www.iomoon.com/.

Zatím asi nejdetailněji členěný světový námětový filatelistický www katalog/zatím zdarma    http://www.freestampcatalogue.com
Zároveň je zde uvedeno i katalogové označení Michel a Yvert, které je v Evropě nejpoužívanější (u některých i označení Scot). Dá se hledat např. pod následujícími odkazy a aktualizovat konkrétní stát čí území i rok vydání:
Atom + Archeology
Arctica + Antarctica
Energie + Geology
Mining + Nobel

Zpravodaj Hornického muzea OKD (v posledních dvou číslech s plány akcí pro 1. a 2. pololetí 2010) zobrazuje vždy na jedné ze svých stránek některé hornické poštovní známky členů havířovské pobočky KPHM v Ostravě.

Autor přednášky: R. Kolář - tel. 603927245 (sběratel minerálů a filatelista) Email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj:

Kolář Radoslav (2010) : Filatelie v Hornictví (Z dějin hornictví pořádaným NTM Praha), Klub filatelistů 00-15 Praha.

Synek Ondra (2022) : Internet – (https://www.malachit-obchod.cz/o-drahych-kamenech/mineraly-na-znamkach/).  

 

 

 

5

6

7

 

 

3

29

 

14

8

31

15

16

17

18

23

33

 

27

20

9

34

35

26

30

25

28