• Blog
  • Příbramský zlatník.. dosažení 1000 m hloubky

Příbramský zlatník.. dosažení 1000 m hloubky

1875 

Historie mincování je úzce spjata s nálezy ložisek drahých kovů na našem území. Mincovny byly nejčastěji zakládány v blízkosti vydatnějších těžených ložisek. Nejvýznamnější mincovny v Českých zemích byly : ( V Jáchymově, Kutné Hoře, Českých Budějovicích, Plané u M. L. a Horním Slavkově.)

Výtěžkové mince jsou mince ražené z kovu vytěženého v určitých dolech. Jméno, symbol či patron horního města nebo dolu jsou na ražbách vyznačeny. Byly raženy jako upomínka na významné události v historii těžby, např. na paměť velkého výnosu kovu dosaženého na dole, dosažení určité hloubky, dokončení dědičné štoly, ale i pro samotný obsah kovu pocházejícího z významného dolu zaručující kvalitu. K zmincovaní bylo použito např. první či poslední kilogramy vytěženého kovu. Přesný počet výtěžkových mincí není většinou znám. Rozdávaly se při upomínkových slavnostech zúčastněným účastníkům (zaměstnanci, hosté, erár a nověji muzea).

3a

Na paměť dosažení 1000m kolmé hloubky v dole Sv. Vojtěch na Březových horách u Příbrami v květnu 1875 byla vyražena ve vídeňské mincově stříbrná pamětní mince tzv. Příbramský zlatník (váha 12,345g a průmět 29 mm). Této hloubky bylo dosaženo poprvé na světě. Raženo bylo asi 4500 kusů a ty byly rozdány zaměstnancům dolu a mezi účastníky mohutné oslavy, která se konala ve dnech 13. 9. – 15. 9. 1875. Příbramský zlatník nese mimo německý také český opis (upomínka na dosaženou kolmou hloubku 1000 metrů PŘÍBRAM 1875).

IMG 20230602 072933

IMG 20230602 072954

Literatura:

HRAZDÍRA, P. (1996): Mining old coins – historical document about extract costing metal. ZGV, Roč. 30., str. 141–142. Praha.

MORAVEC, J. (1990): Mince Františka Josefa I. a Karla I. – Nákladem vlastním, Praha.

PETRAŇ, Z.; RADOMĚRSKÝ, P. (1996): Encyklopedie české numismatiky. – Nakladatelství Libri. Praha.

POLIVKA, E. (1983): Mince a medaile Františka Josefa I. 1848 -1916. – Česká numismatická společnost. Hradec Králové.