Borač - Propadlí

 

 

Borač – Baden

 

 Borač-Propadlí

Sníh nás na počátku března začal pomalu opouštět a tak jsme zkusili vyrazit na třetihorní pláže mezi Boračem a Doubravníkem.

 (Pozn. aut.: Za pláž označujeme většinu paleontologických lokalit s výskytem mořské fauny a flory.)

Bohužel ani letos se zemědělci příliš nepochlapili a po sklizni nechali pole ladem, takže kromě pár děr po divočácích bylo pole jedno velké blátivé strniště.

Takže po 15minutách jsme byli obaleni slušnou vrstvou bahna. V mém případě šlo hlavně o boty, ale můj čtyř a půlletý syn Vojta začal připomínat hliněnou kuličku a začal jevit vysoký stupeň nasupenosti.

 Přes tyto drobné obtíže a nedostatky se vcelku dařilo a podařilo se nám nasbírat několik velice pěkných lastur bádenských plžů. Koráli jsme tentokrát nenašli snad příště.

Druhá revize přišla v polovině května a došlo i na koráli. Oblast byla v daleko lepší kondici, povláčeno a těsně před osetím.

 

Lokalita Borač – Propadlí je stratotypem spodního badenu – moravu (spodní lagenidové zóny). Mořské vápnité jíly s velmi bohatou makrofaunou i mikrofaunou. Sedimenty boračského údolí se nacházejí pouze v malých denudačních zbytcích. Bádenské tégly vystupují na povrch jen v severozápadním okolí Borače,cca 800 m od vesnice, nalevo od silnice Borač – Doubravník (Hladilová - Zdraţílková, 1989). Rozsáhlý seznam měkkýší fauny z této lokality udává Vl. J. Procházka (1892). Vlastní sběry a systematické určení podává ve své práci L. Seitl (1978, 1980).

turrintela borac 001

Bivalvia – Pycnodonta cochlear (Poli), Corbula gibba (Olivi), Nucula nucleus Lin., Nucula fragilis (Chemn.), Leda nitida Brocchi, Limopsis anomala Eichw., Anadara diluvii (Lam.), Neilinella pusio (Phil.), Barbatia barbata (Lin.), Ostrea digitalina Duj., Myrtea spinifera(Mont.), Pecten malvinae Dub., Anadara lactea (Lin.) a jiné.

Gastropoda – Bittium reticulatum (da Costa), Lunatia catena helicina (Brocchi), Mitra scrobiculata Brocchi, Conus dujardini Desh., Conus antediluvianus Brug., Nassa rosthorni (Partsch.), Nassa hoernesi (May.), Nassa restitutiana (Font.), Nassa limata (Chemn.), Ancilla glandiformis (Lam.), Ancilla absoleta (Brocchi), Turritella (Haustator)badensis Sacco, Mathilda fimbriata (Micht.), Turricula lamarcki (Blld.), Ringicula auriculata Men.

koral borac 001

koral borac 002