Trocha stříbra z Jáchymovského revíruDrátkové stříbro z klasického revíru Jáchymov
 ArgentitStříbroStříbroArgentitStříbro po ArgentituPolybasit a ArgentitStříbroDetritické stříbro v arsenuStephanit