Hradiště u Černovic - Ráj šišek

DSC 1366Pinus sp.  Miocén 
DSC 1363
 Robin, Vojta a Megašiška.... váha cca 160kg 
DSC 1368
 Lokalita je Přírodní památkou
 
Vrch Hradiště (německy Klein Burberg, 594 m n. m.) se nachází v Krušných horách asi 5200 metrů na západ od centra Chomutova a 1500 metrů severozápadně od Černovic u Chomutova. . Ze západní strany vrch obtéká říčka Hutná a na východní straně potok Hačka.
Katastrální území: Černovice u Chomutova
Nadmořská výška: 550—594 m
Výměra: 4,77 ha
Vyhlášeno: 1986
Kóta Hradiště (594 m n. m.) tvoří nápadný výškový bod Krušných hor. Předmětem ochrany na této lokalitě jsou třetihorní křemence, významné hojnými otisky rostlinných zbytků. Lokalita, která byla v 19.století odkryta těžbou křemencové lavice (kámen byl používán jako dlažba, k výrobě mlýnských kamenů, sloupků, obrubníků apod.). Jedná se i o významnou regionálně geologickou lokalitu z hlediska vývoje Krušných hor a Podkrušnohorské pánve.
 
Geologie
Na podložních horninách krušnohorského krystalinika (pararuly, ortoruly až migmatity) se zachoval denudační zbytek třetihorních pánevních sedimentů v podobě křemenců spodního miocénu. Křemence vznikly prokřemeněním písčitých okrajových sedimentů bazálních poloh nadložního souvrství severočeské pánve. Dnes tvoří mírně ukloněnou desku o mocnosti asi 10 m. Jsou významné poměrně hojným výskytem třetihorních rostlinných zbytků ve formě otisků, především šišek borovice a listů různých dřevin. Křemence jsou odděleny od pánve linií tzv. krušnohorského zlomu, podél kterého došlo v pozdějším geologickém vývoji k výzdvihu Krušných hor. Na okrajích křemencové desky vznikly mrazové sruby. Dnešní strmé stěny na jižním obvodu jsou však zbytkem lomových stěn, pod nimiž se nahromadily mohutné sutě křemencových balvanů. Plochá vrcholová deska dává Hradišti vzhled svědecké hory ve tvaru rozlehlé kupy.
 
Přístup na lokalitu
Výchozí bod GPS: 50.4543575N, 13.3634403E, železniční stanice Černovice (trať Chomutov - Vejprty).Odtud se vydáme vlevo přes koleje po žluté turistické značce, po naší levé straně je vodní nádrž  zatopeného lomu, idealní místo na koupání. O kus dál cesta přejde přes dvě souběžné potrubí, změní se povrch z asfaltové cesty na šotolinovou lesní cestu a po ní pokračuje přímým směrem mírně vzhůru. Znovu přejdeme žel.trať a u „řopíku“ odbočuje žlutá značka po lesní cestě vlevo. Opět přicházíme ke trati která tu na velkém náspu zdolává převýšení. Projdeme podjezdem ve vysokém náspu železniční trati. Za ní nás vede značka doleva na pěšinu,stále stoupáme. Stoupáme po balvanité pěšině vzhůru. Mezi terénními nerovnostmi dojdeme až na okraj plošiny, odkud je ze skalní lavice daleký výhled na část Krušných hor, do Podkrušnohorské pánve i na protilehlé Doupovské hory. Stojíme prakticky na vrcholu kopce Hradiště (594m. n. m.), dříve zvaném Burgerg.Na Hradišti žlutá značka končí, a proto se vrátíme po stejné cestě.
 
Trasa: Žlutá značka cca 2,800 km. Převýšení : +190m. 
 
hradiste u cernovice
 
Zdroj: