Opál z Rožné

 opál rozna web
V katastru obcí Rožná a Zlatkov a  bylo dobýváno několik opálových výskytů, nejvýznamnější se nalézá cca 650m SSV od benzínové stanice v Rožné a 1000m ZJZ od kaple v Zlatkově. Občasná těžba tohoto opálového výskytu sahá již do 1. poloviny 19.století. 

Na severním okraji obce  Rožná odbočíme vlevo na asfaltovou cestu u benzinové pumpy ze silnice směřující do Zlatkova . Po 230m u posledních domů odbočíme vpravo a pokračujeme cca 600m po asfaltové polní cestě k lokalitě. Samotný výskyt se nachází cca 70 m v poli. GPS souřadnice lokality jsou 49°29'16.939"N, 16°14'32.400"E.

opal rozna web

Výskyt místních opálů je vázán na drobné těleso serpentinitu a jeho rezidua. Podobně jako většina opálových výskytu na Vysočině. 

Zdejší opály jsou nejčastěji hnědočervené až fialově červené. Spolu s nimi se objevují i hnědé, jemně okrové i červeně žíhané. Místy okrový pigment převládá, takže opály získávají okrově žlutý skvrnitý vzhled. Vedle červených opálů se zde vyskytují i tmavohnědé, zelenavě šedé až černé, místy drobně červenavě skvrnité nebo se žlutými či červenými žilkami. Vzácné jsou žlutozelené opály s hnědými skvrnami a někdy i černými dendrity.
opál rozna 2 web

Z dalších minerálů byly na lokalitě nalezeny rezidua chromitu, jedná se o drobné oktaedrické krystaly v v opálové hmotě. Spolu limonitem se chromit vyskytoval v rozvětralé okrajové zóně okolo rezidua. 

Literatura:  ĎUĎA, Rudolf a Petr PAULIŠ. Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. Vyd. 1. Kutná Hora: Kuttna, 2006. ISBN 80-86406-41-5. Str. 72.
                  
                 Orthomapa  © Seznam.cz, a.s.© TopGis, s.r.o.,