Nové nálezy z Rožné II

metatorbernit jasan Areál dolu R3 Jasan poskytl tyto nové nálezy.
 
 
metaautunite jasan detail 2
 Detail gosanu s sekundární U-mineralizací, tvořenou směsí oxidů Fe a metaautunitu.
metaautunite jasan detail 3
 
metaautunite occurency jasan
 
torbernit r3 rožná web
Opět novinky z k. ú. Rožná tentokráte to bude uranová mineralizace z gossanu na odžilku 2. zóny. 
Při průzkum Rn-půdních emanací byla vybrána poloha v areálu dolu R3 Jasan. 
Byla zde vyhloubena průzkumná sonda o rozměrech 14,0m x 0,8m x 4,0m,
která v části výkopu zastihla v hloubce cca 3,5 m vrchlík uranového zrudnění.
V tomto případě se podařilo určit mineralizaci tvořenou autunitem, meta-autunitem, torbernitem a meta-torbernitem.
Mineralizace je vázána na křemenné žilky prorážející silně alterovaný rulový masiv.
Většina vzorků se bohužel při kontaktu s vlhkostí okamžitě rozpadá.
 
jasan sonda 01
jasan sonda 1 0
 
metaautunite jasan detail
 
metaautunite jasan
 
Současný stav lokality: Lokalita byla v plném rozsahu aplanována a veškeré projevy byly rekultivovány.
Možnosti sběru jsou tedy nulové.
Ještě upozornění lokalita se nachází v areálu dolu Rožná 3 Jasan, pro vstup je potřebné povolení vedení DIAMO s.p., o.z. GEAM.