Li - pegmatit Dolní Rožínka

dolroz lom
 
dolroz lom 01 web
 Pohled na jámový lom v Dolní Rožínce
 
Žíla Li-pegmatitu leží okolo 300m ZSZ od obecního úřadu v Dolní Rožínce. V blízkosti pegmatitu se nachází zatopený jámový lom v dolomitických mramorech. Těleso pegmatitu bylo poprvé popsáno Novákem a Mazuchem (1987) na základě vzorků pegmatitu nalezených na okraji lesa v malých agrohaldičkách. Stavbu pegmatitu a jeho minerálních asociací popsali Novotný a Mazuch (1999). 
 
 
peg dolrož color
Těleso pegmatitu je strmě ukloněné mezi 70-86° k východu, s maximální zjištěnou mocností až 1,3 m. Proráží dolomitické mramory obsahující malé šupinky flogopitu vzácně se zelenými zrny spinelu. V SZ části pegmatitu se nachází 15cm mocná drcená zóna mylonitu tvořená dolomitickým mramorem a jílovými minerály. V jižní části pegmatitu byla zastižena na kontaktu s pegmatitem značně alterovaná amfibolická rula. Pegmatit je symetricky zonální. Okrajový aplitický pegmatit o mocnosti 15- 30 cm je tvořen jemnozrnnou hmotou křemene a růžového K-živcem s alterovanými lupínky biotitu. Následuje blokový pegmatit o mocnosti až 1 m tvořený K-živcem (částečně zatlačovaný albitem), křemenem, turmalínem a granátem. Blokovou jednotku tvoří krystaly K-živce a křemene až 10 cm velké. Kromě blokového K-živce a křemene se v blokové jednotce nachází grafické srůsty křemen + granát či křemen + turmalín. V centru tělesa pegmatitu se nalézají metasomatická hnízda albitu. Okraj těchto albitových jader je často lemován grafickou jednotkou obsahující šedožlutý beryl. Albitová jádra nepřesahují velikosti 30 cm. K-živec je v nich zatlačován lupenitým albitem. V dutinách tvoří albit (cleavelandit) slabě namodralé krystaly. Spolu s cleavelanditem se objevují krystaly Li-turmalínů zpravidla růžovofialové barvy. Apatit je vzácný a vytváří prizmatické krystaly až 6 mm dlouhé. Pauliš a Mazuch (2003) popsali minerál, který rentgenografickou analýzou odpovídá amblygonit-montebrasitu. Dosud poslední publikace týkající se elbaitového pegmatitu pochází od Zahradníčka a Nováka (2012), kteří zanalyzovali velmi vzácně se vyskytující Li-slídy a potvrdili, že se jedná o polylithionit, což je pro elbaitový subtyp typické.
 dol roz lidar 21
Oblast výchozu pegmatitu v LIDARu.
 
dr vychoz web 
 Ruční sondování na tělese pegmatitu listopad 2019