Pecky achátů

Doubravice ... mekka českých achátů

 

IMG 20190826 172920

IMG 20190826 172928

IMG 20190826 173030

Lom v olivinických bazaltech až bazaltandezitech, označovaných také jako melafyry . Na spodní etáži byla při těžbě bazaltandezitu odkryta i tenká poloha (cca 45–50 cm) mafických jemně zrnitých vulkanoklastik s alterovanými střepinami skla a slídou v základní hmotě, uklánějících se pod úhlem 30° k JZ . Tato poloha leží na silně vezikulovaném nerovném povrchu bazaltandezitové lávy a ukazuje nám, že lávy jsou součástí vulkanosedimentárního sledu j. křídla tzv. novopacké antiklinály. Melafyry patří kozákovskému tělesu (Schovánková 1989) při rozhraní vrchlabského a prosečenského souvrství (autun), nově pak k lomnickému vulkanickému komplexu (Stárková et al. 2011).

 V lomu vystupuje relativně mohutná dislokační zóna poklesového charakteru směru ZSZ–VJV s odpovídajícími tektonickými ohlazy (striacemi) na zlomových plochách. Mladší mylonitizované zóny poklesového charakteru směru SZ–JV se vyznačují pravostrannou směrnou pohybovou komponentou. Oba tektonické systémy vystupují v jz. lomové stěně. (podle V. Zieglera přepracoval V. Prouza): V lomě se nepravidelně střídají mandlovcovité a masivní melafyry. Podle tohoto střídání soudí Ziegler (1977), že v lomu jsou tři lávové proudy. Nejvyšší proud je zachován na horní etáži a po stranách lomu a představuje melafyr s velkým množstvím dutin, ve kterých se nachází velmi pestrá minerální asociace /křemen a jeho barevné odrůdy, kalcit, baryt, chalcedon, palygorskit, některé zeolitové nerosty, limonit, goethit a další, jaspisy. Ve svrchní části lomu se vyskytují také sférolitické agregáty červenohnědých pseudomorfóz hematitu po vláknitém kalcitu. Následuje masivní andezitoid, ve kterém se vyskytují jen řídké dutiny. Jsou vyplněny především acháty velmi krásných barev. Třetí, nejspodnější proud, vystupuje dnes na bázi lomové stěny a odpovídá svým složením nejmladšímu proudu. Obsahuje též četné pukliny vyplněné hnědožlutými mechovými jaspisy, které jsou pro danou oblast charakteristické.

Zdroj:

Gotthardt J./1933/: Petrografická povaha podkrkonošských melafyrů.-APPVČ,18,2,65 p.Praha.

Polák J./1923/: Drahokamy našeho kraje.-SbOJKT,II,1,p.24-26,4,108-110.-Turnov.

Ziegler V./1977/: Geologické poměry chráněné krajinné oblasti Český ráj.-Bohemia centralis,6,p.7-42.Praha.

Ziegler V./MS/: Geologické zajímavosti Českého ráje.-Pečky.;

Schovánková D. (1989): Petrologie mladopaleozoických vulkanitů podkrkonošské pánve. - Část 5. Permské bazaltandezity. - MS Archiv Čes. geol. úst. Praha.;

Stárková M., Rapprich V., Breitkreuz C. (2011a): Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif). Journal of Geosciences 56, 2, 163-180. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/geosci.095.;

Stárková M., Adamová M., Burda J., Čáp P., Drábková J., Dvořák I., Grygar R., Holásek O., Hroch T., Kycl P., Krupička J., Pécskay Z., Rapprich V., Rýda K., Řídkošil T., Skácelová Z., Šimůnek Z., Šebesta J., Tasáryová Z., Zajíc J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archiv ČGS.