Jihoněmecká Jura

Jihoněmecká Jura Na počátku Jury, cca před 195 mil. roky, došlo k rozdělení kontinentu Pangea, na kontinenty Gondwanu a Laurasii. Mezi těmi to dvěma kontinenty, Laurasií na severu a Gondwanou na jižní polokouli, vzniklo moře Tethys.  Nasunutí Laurasie do oblasti Severního moře způsobilo vzedmutí hladiny světových moří, což zapříčinilo propojení moře Tethys s hlavním oceánem. Touto úžinou došlo k transgresi jurského moře která  zaplavila velké části Evropy. Souš v Jurském moři byla tvořena kromě...

Pokračovat ve čtení