Krásná Hora Aurostibit


Zlato s Aurostibitem z Krásné Hory
 

Krásná Hora nad Vltavou – Aurostibit

   Hlavní představitelem Sb-Au mineralizace na území České republiky je krásnohorský rudní revír. Ložisko geneticky odpovídá epizonální mineralizaci typu „orogenic gold“ a je prostorově vázáno s intruzí středočeského plutonu. Částečně koreluje i období vzniku s tímto plutonickým tělesem.  V regionálním měřítku je tato mineralizace vázána na granodiorit typ „Těchnice“, přímo však výskyt rudních poloh a žil sleduje směr V-Z žil lamprofyrů, které jsou v okolí rudních žil většinou silně postiženy alterací a mylonitizací. Rudníky a čočky jsou vázány na křížení žil V-Z a tektonickými poruchami SZ – JV. Mineralizace krásnohorských rudního revíru vznikala v prostředí opakované aktivace poruchových zón. Au-mineralizace je starší a vznikala ve větších hloubkách a Sb-mineralizace vznikla přínosem hydrotermálních fluid do opětovně aktivovaných tektonických poruch. Primární mineralizace žil je tvořena těmito minerály: křemen, antimonit, ryzí antimon, ryzí zlato, pyrit, arzenopyrit, kalcit a velmi vzácný aurostibit.

Další minerály nalezené v revíru: ankerit, berthierit, chalkostibit, jamesonit, malachit, molybdenit, pyrhotin, semseyit, sfalerit, stibarsen, stibiokonit, tetraedrite, wölsendorfit, zinkenit a nová nepojmenovaná minerální fáze Au2SbO2(OH).

Krásnohorský rudní revír se dělí na pět základních částí:

  1. Rudní pole Brtevník ležící mezi Bražnou a Tisovnicí  
  2. Rudní pole Jamný rozkládající se od Zajícova vrchu k Proudkovicím  
  3. Rudní pole Jitřní a Kobylské žíly
  4. Rudní pole krásnohorské jde od Předního Chlumu přes Krásnou Horu k Puši.
  5. Rudní pole milešovské se nachází mezi vrchem Strážný (522 m. n. m.) a Klenovicemi.

Možnosti sběru: V současnosti jsou podmínky pro sběr v oblasti Krásné Hory nad / Vltavou nepříznivé. Těžba na revíru je delší dobu ukončená, asanace a rekultivace důlních provozů dokončena. Haldy a odvaly byly buď rozvezeny a aplanovány, nebo jsou silně zašlé a zarostlé. Jáma Wolf v Krásné Hoře zcela zlikvidována, halda pod kostelem zastavěna bytovkou. 

Při velké investici času a práce nejsou vyloučeny nálezy AuSb-mineralizace.
Kovově šedobílý aurostibit srůstající se zlatem v křemenné žílovině
 
aurostibit krasnahora 0004