Topaz Mountain


Srostlice krystalů topasu

 

Topaz Mountain

 

Topaz Mountain 2051 m.n.m. je vrchol v Thomasově pohoří v Utahu,ležící východně od Thomasovy kaldery. Hora a její okolí je známé, jako naleziště vzácných minerálů. V oblasti se v minulosti těžily minerály U, Be, ale hlavně tato oblast poskytla nálezy drahokamových topazů, červeného berylu a hyalitu. Oblast je tvořena ryolitem a tufy. Vznik této oblasti spadá do období mladších třetihor cca 6-7 mil. let, kdy byla tato oblast vytvořena mohutnými sopečnými erupcemi.

Topaz Mt. je součástí Thomasova pohoří, který se nachází v oblasti Juab County v Utahu. Nachází se přibližně 36 kilometrů severozápadně od města Delta. GPS-souřadnice oblasti jsou 39° 42 33.8 N, 113° 6 11.89 W.

Nejznámější lokalitou v oblasti Topaz Mt. je Topaz Valley. Poprvé ji popsal kapitán Simpson v polovině 19. století. Další významný průzkum prováděl na konci 19 st. Maynard Bixby, který jako první objevil bixbyit v severní části Thomas Range.

Oblast leží na pozemcích ve správě úřadu Bureau of Land Management (BLM). Pro sběr hornin a minerálů se zde musí žádat povolení. Pro volný sběr je vyhrazena oblast Topaz Valley, ale pouze jen s použitím ručního nářadí. Oblast je i tak často navštěvována amatérskými i profesionálními mineralogy a sběrateli.

 

Zdejší drahokamové topazy mají jantarovou až medově hnědou barvu, ale působením slunečního záření ztrácí své zabarvení a stávají se čirými. Další typickou vlastností zdejších topazů, jsou inkluze sopečného popela, tufů či ryolitu, které ho zabarvují do bílé, bílošedé až šedorůžové barvy. Topazy se nachází ve formě krystalů a srostlic v dutinách ryolitu, dále jako vyvětralé individua či srostlice krystalů na svazích hory v sutích a vyschlých korytech sezonních toků.
Zdejším nejcennějším nálezem je Red Beryl, rudě zbarvená drahokamová varieta berylu. Vyskytuje se ve formě drobných krystalů v asociaci s dalšími minerály.

Z dalších minerálů se zde vyskytuje bixbyit, granát var. spessartin, ametyst, opál var. hyalit, pseudobrookit, ilmenit a hematit.

Ref.: CHRISTIANSEN ET AL.: TOPAZ RHYOLITES, American Mineralogist, Volume 69, pages 223J36, 1984