Zemplénský Hyalit

hyalit hungary uv 0033

Skelný Opál v UVC

 

Odkud je ?

Lokalita Hosszú Hegy se nachází mezi obcemi Monok a Megyaszó v maďarské části Zemplínských vrchů, cca 25 km VSV od Miškolce. Lokalita je vázána na ryolitový horninový komplex. Oblast s nálezy opálů je na soukromých pozemcích, majitelé většinou povolují sběr minerálů za poplatek. I když v minulosti došlo k incidentům s militantními ochránci přírody.

Proč svítí ?

Výrazným charakteristickým  znakem opálů z této lokality je jejich fluorescence v UVC světle. Pro zdejší skelný opál tzv. hyalit je charakteristická zelenožlutá barva fluorescence. Zelená luminiscence opálů vzniká při koncentráci U nad 130 ppm. Charakteristickým znakem pro obecné opály je absence zelené luminiscence. K luminiscenci nedochází také pokud je obsah Fe vyšší jak 3%.

 

hyalit hungary 0013

hyalit hungary uv 0013

hyalit hungary uv 0011

hyalit hungary 0023

hyalit hungary 0019

hyalit hungary 0018

hyalit hungary uv 0034

hyalit hungary 0017

hyalit hungary uv 0014

hyalit hungary 0014

 

Zdroj:

Gaillou E., Delaunay A., Rondeau B., Bouhnik-le-Coz M., Fritsch E., Cornen G., Monnier Ch., 2008. The geochemistry of gem opals as evidence of their origin. Ore Geology Reviews, 34(1-2): 113- 126.