Roženské Apatity

 

apatit rožná 001

Apatit z Hradiska

Odborná mineralogická literatura uvádí že apatity z Rožné patří k vzácnějším minerálům z této lokality. Zde bych uvedl že tento minerál je i dnes místy na lokalitě hojný ale velice nenápadný až nevzhledný a z toho důvodu sběrateli opomíjený.


" Velmi pěkným nerostem roženského pegmatitu je apatit. Nejčastěji je v dutinách křemene, v drobných, asi 0,5-1cm velkých, fialově,zeleně nebo šedobíle zbarvených krystalech, řidčeji ve větších až 8 cm dlouhých,nedokonale omezených krystalech v zelenavém lepidolitu." Tolik citace z Mineralogie Československa, J.H.Bernard Praha 1981.
Výzkum lokality vymezil výskyt apatitu do čtyř různých typů. Nejběžnější formou jsou až centimetr velké sloupečky nebo tabulky fialového, zeleného nebo šedobíle zbarveného apatitu. Ty se vyskytují v dutinách křemene nebo v jemnozrnném růžovém albitovém pegmatitu. Dalším typem jsou velmi drobná zrna a krystaly apatitu nejčastěji blankytně modré barvy v masivním zeleném lepidolitu. Velmi vzácně tvoří v dutinách zeleného lepidolitu pěkně vyvinuté krystaly velikosti do několika cm. Třetí typ jsou drobné zrna a krystaly povětšinou bílé, bílomodré až modré barvy v dutinách draselného živce v blokové zóně. Čtvrtým typem je alterační fáze tvořená nenápadnými pseudomorfózami apatitu po ambligonitu a montebrasitu.