KYANIT von Franziskazeche

DSC 1898
 
ŠUMPERK - FRANZISKAZECHE - historické naleziště korundu, andalusitu a kyanitu. V místo historické těžby železných rud a výskytů víše jmenovaných minerálů, se nacházelo na kontaktu šumperského granitového masívu s tělesy jílovitých břidlic a fylitů bohatých na Al. Historická těžba železných rud probíhala v letech 1838 - 1852. Poslední významné nálezy pochází z let před rokem 1974, po tom to datu je tato lokalita zastavěná rodinnými domy a zahrádkami. Tím pádem se možnost nových nálezů rovná téměř nule. 
DSC 1846
 
DSC 1901
 
DSC 1900
DSC 1861
 
DSC 1847