Mirotínek - Křištál

Mirotínek

Lokalita s výskytem krystalů křemene a křišťálu se nalézá cca 700m západně od osady Mirotínek, 1000m východně od osady Nemrlov, místní části obce Oskava. Souřadnice lokality (49°53'07.06"N, 17°09'16.57"E).  Zde u silnice z Libiny do Rýmařova (II/370) se na pozemku parc. č.  573/3 nachází menší opuštěná pískovna založená v silně zvětralém a částečně kaolinizovaném granodioritu. Jedná se o poměrně malé těleso prostorově svázané s intruzí šumperského granodioritového masivu.

mirotin pisecnik

V centrální části pískovny byl v době jejího provozu odkrytý křemenný suk, v okrajových částech, zejména na jihovýchodním a severovýchodním okraji pískovny bylo ve zvětralém granodioritu odkrýváno větší množství křemenných žil mocnosti od několika cm do 20 až 40 cm. V žilách byly drobné oválné až nízce čočkovitě protažené dutiny bohatě porostlé většinou jehlicovitými, velmi čistými křišťály, méně mléčnými krystaly křemene. Velikost krystalů je od 1 cm do 5 cm, většinou s  vývojem tenkých dlouhých hranolů, dokonale ukončených kombinací obou romboedrů. Ojediněle zde byly nalezeny krystaly 7 až 10 cm dlouhé, k raritám zde patří nálezy typů tzv. žezlových krystalů-holubníků, které tvoří širší „soudečkovité“ krystaly narostlé na krátkých hranolech.

mirotin pisecnik lidar

Vzorky z této lokality byly získávány především v době provozu pískovny, v 50. až 70. let 20. století. Přesto, že zde několik desetiletí probíhala těžba zvětralého granodioritu a je možné tuto lokalitu z mineralogického a sběratelského hlediska hodnotit jako pozoruhodnou, nebyly geologie, mineralogie a jejich krystalografie nikdy studovány. Nejsou o ní žádné literární údaje a není zmíněna v regionálních mineralogických topografiích.

quartz mirotinek II

Pozemek s pískovnou byl rekultivován a je ve vlastnictví společnosti Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.  V současnosti je možnost nálezů mineralizace křemenných žil téměř vyloučen.

quartz mirotinek III

Zdroj:

Koverdynský, B. – Hrubeš, M. – Dvořák, J. (1996): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 14-44 Šternberk. – Český geologický ústav.

Přichystal, A. (1990): Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník). – Sborník geologických věd, řada ložisková geologie, mineralogie, 29, 41–66.

Slobodník M., Přichystal A., Gadas P., Kontár M., Morávek R. (2010): Genetické aspekty vzniku křišťálů v Sileziku, Severní Morava. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18/2, 32-42. ISSN: 1211-0239

Důlní díla, Poddolovaná území. In: Důlní díla a poddolování [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2021-06-25].