Z deníku Uraňáka

Jelikož v současnosti už odpočítáváme dny a týdny do uzavření posledního rudného dolu v ČR. Poprosil jsem jednoho z pamětníků, aby se podělil o pár historek na stránkách Mineralshopu. Tím to velice děkuji Ing. Antonínu Mixlovi, že se s námi podělil o své zážitky z působení na uranových dolech. 

Pokračovat ve čtení

St. Marie aux Mines 2016

  Uběhl nám další rok a tak na konci června opět vyrazil Mineralshop.cz s SoucekAgency do Francie na dle mého názoru nejlepší mineralogickou burzu v Evropě do St.Marie aux Mines. Sraz opět ve Velmezu. Letos cesta proběhla bez větších zádrhelů a průtahů. Vyrazit ráno se ukázalo jako velice prozíravé cesta trvala cca 8 hodin, kolega co vyrážel odpoledne z PHA to nakonec udělal díky několika kolizim...

Pokračovat ve čtení

Terciérní flora mostecké pánve

Třetihorní flora mostecké pánve   Poloha Mostecká pánev se nachází v SV části Českého masívu. Patří do soustavy tří pánví tvořící podkrušnohorskou pánev, kromě mostecké pánve to jsou ještě pánve sokolovská a chebská. Mostecká pánev je největší pánví ze tří jmenovaných, pánev je ohraničena na severu Krušnými horami, na jihovýchodě ji vymezuje České středohoří a na západě masív Doupovských hor. 

Pokračovat ve čtení

UV-minerály I.díl

 Proč minerály svítí v UV? Všechny minerály mají schopnost odrážet světlo. To je to, co je činí viditelné pro lidské oko. Některé minerály mají zajímavou fyzikální vlastnost známou jako "fluorescence". Tyto minerály mají schopnost dočasně absorbovat malé množství světla a o okamžik později uvolní malé množství světla jiné vlnové délky. Tato změna vlnové délky způsobuje dočasné barevnou změnu minerálu v oku lidského pozorovatele. Změna barvy fluorescenčních minerálů je nejokázalejší, když se osvítí ve tmě působením...

Pokračovat ve čtení

Jantar ze Sumatry

  Výskyt sumatranského jantaru je vázán na formaci Talang Akar tvořenou modro-šedými jíly a hlínami a dále častečně tvořen staršími mioceními hnědouhelnými sedimenty a mladšími spodně plioceními lignitovými sedimenty.

Pokračovat ve čtení